BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
 •  Protokół          

  z I etapu rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko  post-doc w projekcie pt. „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej” z  dnia  7 kwietnia 2021 r.

  Więcej
 • Wynik naboru w ramach konkursu na stanowisko adiunkta

  Protokół z posiedzenia komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko adiunkta z dnia 30.11.2020

  Do konkursu zgłosili się kandydaci:

  Dr Robert Borges

  Dr Iwa Kołodziejska

  Dr Katarzyna Taczyńska

  Dr Monika Woźniak

   

  Komisja do spraw procedury konkursowej w składzie:

  1) dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN – przewodnicząca Komisji

  2) dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, prof. IS PAN – członkini Komisji

  3) dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN – członkini Komisji

  4) dr hab. Maksim Duszkin, prof. IS PAN – członek Komisji

  5) dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk – ekspertka (głos doradczy)

  6) dr Karolina Ćwiek-Rogalska – ekspertka (głos doradczy)

   

  Więcej
 • Informujemy, że w ramach projektu Opus Narodowego Centrum Nauki pt. „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895-1918)”, nr 2018/31/B/HS3/00915, realizowanego w Instytucie Slawistyki PAN, odbył się konkurs na stanowisko stypendysty. Komisja konkursowa na podstawie oceny przesłanych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej podjęła decyzję o przyznaniu stypendium NCN pani Michalinie Augusiak.

  Więcej
 • Protokół z posiedzenia komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko adiunkta z dnia 16.11.2020

  Do konkursu zgłosiła się:
  Dr Katarzyna Roman-Rawska

  Komisja do spraw procedury konkursowej w składzie:
  1. dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN
  2. dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, prof. IS PAN
  3. dr hab. Joanna Roszak, prof. IS PAN

  Więcej
 • Informujemy, że w ramach projektu Opus Narodowego Centrum Nauki pt. „Intelektualna biografia Aleksandra Weissberga-Cybulskiego (1901–1964) i jego środowiska”, nr 2019/35/B/HS3/01035, realizowanego w Instytucie Slawistyki PAN, odbył się konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta. Komisja konkursowa na podstawie oceny przesłanych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej podjęła decyzję o przyznaniu stypendium NCN pani Katarzynie Kwiatkowskiej-Moskalewicz.

  Więcej
 • Wynik naboru w ramach konkursu na stanowisko asystenta

  Do konkursu zgłosili się: 

  1. mrg Maciej Mętrak

  2. mgr Michał Rozenberg

  Komisja do spraw procedury konkursowej w składzie:

                                     dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN – Przewodnicząca Komisji

                                    prof. dr hab. Joanna Goszczyńska

                                    dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN

  Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez kandydatów dokumentami i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, komisja postanowiła wnioskować do Dyrekcji IS PAN o zatrudnienie mgr. Macieja Mętraka. 

  Więcej
 • Wynik naboru w ramach konkursu na stanowisko adiunkta

  Do konkursu zgłosili się: 

  dr Elżbieta Zimna

  Komisja do spraw procedury konkursowej w składzie:

                                     dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN – Przewodnicząca Komisji

                                    prof. dr hab. Joanna Goszczyńska

                                    dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN

  Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez kandydata dokumentami i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, komisja postanowiła wnioskować do Dyrekcji IS PAN o zatrudnienie dr. Elżbietę Zimny. 

  Więcej
 • Wynik naboru w ramach konkursu na stanowisko adiunkta w Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej

  Do konkursu zgłosili się: 

  dr Jakub Banasiak

  Komisja do spraw procedury konkursowej w składzie:

                                     dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN – Przewodnicząca Komisji

                                     dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN

                                     prof. dr hab. Jerzy Duma

  Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez kandydatów dokumentami i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, komisja postanowiła wnioskować do Dyrekcji IS PAN o zatrudnienie dr. Jakuba Banasiaka. 

  Więcej
 • Wynik naboru w ramach konkursu na stanowisko profesora w Zakładzie Językoznawstwa

   

  Do konkursu zgłosił się: 

  dr hab. Piotr Sobotka

  Komisja do spraw procedury konkursowej w składzie:

                                     dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN – Przewodnicząca Komisji

                                     dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. IS PAN

                                     prof. dr hab. Jerzy Duma

  Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez kandydata dokumentami i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, komisja postanowiła wnioskować do Dyrekcji IS PAN o zatrudnienie dr hab. Piotra Sobotkę. 

   
   
  Więcej
 • Wynik naboru w ramach konkursu na stanowisko stypendysta-doktorant w projekcie „Pogrom krakowski 11 sierpnia 1945 na tle porównawczym”

  Do konkursu zgłosili się: 

  1. Dagmara Swałtek-Niewińska

  2. Artur Maroń

  Komisja do spraw procedury konkursowej w składzie:

                                     prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir – Przewodnicząca Komisji

                                     dr hab. Irena Gross, prof. IS PAN

                                     dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN

  Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez kandydatów dokumentami i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, komisja postanowiła wnioskować do Dyrekcji IS PAN o zatrudnienie Dagmary Swałtek-Niewińskiej. 

  Więcej
 • Wynik naboru w ramach konkursu na stanowisko post-doc w projekcie „Pogrom krakowski 11 sierpnia 1945 na tle porównawczym”

  Do konkursu zgłosiły się: 

  1. dr Karolina Panz

  2. dr Agnieszka Laddach

  3. dr Marta Duch-Dyngosz

  Komisja do spraw procedury konkursowej w składzie:

                                     prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir – Przewodnicząca Komisji

                                     dr hab. Irena Gross, prof. IS PAN

                                     dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN

  Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez kandydatów dokumentami i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, komisja postanowiła wnioskować do Dyrekcji IS PAN o zatrudnienie Pani dr Karoliny Panz.

  Więcej
Data stworzenia : 2019-01-10 15:06 Autor : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data publikacji : 2019-01-10 15:06 Osoba udostępniająca na stronie : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji : 2019-03-25 18:20 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska