BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Wynik konkursu na stanowisko stanowisko post-doc w projekcie: „Społeczność żydowska w Polsce w następstwie kampanii antysemickiej lat 1967- 1968. Doświadczenia biograficzne, przemiany tożsamości i dynamika środowiskowa” z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Do konkursu zgłosiły się 2 osoby:

1. dr Aleksandra Naróg
2. dr Kamila Łabno-Hajduk

Komisja do spraw procedury konkursowej w składzie:

dr Marcin Starnawski – Przewodniczący Komisji
dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN

dr hab. Piotr Forecki, prof. UAM
dr Anna Zawadzka
dr Olha Tkachenko - protokolantka
po zapoznaniu się z przedstawionymi przez kandydata dokumentami i przeprowadzeniu rozmowy
kwalifikacyjnej, postanowiła przyznać następującą ilość punktów:

dr Aleksandra Naróg

1. Za dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny - 35 punkty
2. Rozmowa kwalifikacyjna na temat zainteresowań badawczych oraz możliwego wkładu w
prace grantowe - 45 punktów
Ogółem - 80 punktów

dr Kamila Łabno-Hajduk

1. Za dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny - 35 punkty
2. Rozmowa kwalifikacyjna na temat zainteresowań badawczych oraz możliwego wkładu w
prace grantowe - 55 punktów
Ogółem - 90 punktów

Komisja występuje z wnioskiem do Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN o zatrudnienie na
stanowisku post-doc dr Kamilę Łabno-Hajduk.


Data wytworzenia: 2023-04-26 Autor: Dyrektor - Anna Zielińska Data publikacji: 2023-04-27 11:01 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-29 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-26 11:26 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska