www.bip.ispan.waw.pl

 • Zakłady naukowe

  Struktura pionu naukowego Instytutu Slawistyki złożona jest z czterech zakładów. W każdym Zakładzie funkcjonują zespoły tematyczne, odpowiedzialne za wykonywanie tematów statutowych Instytutu. Zespoły powoływane są na czas niezbędny do wykonania konkretnego projektu. Struktura pionu naukowego jest zatem elastyczna i dostosowana do zadań statutowych.

   

  ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA

  tel. 22/625 06 29

  Kierownik:
  dr hab. prof. nadzw. Ewa Golachowska

   

  ZAKŁAD LITERATUROZNAWSTWA I KULTUROZNAWSTWA

  tel. 22/625 06 29

  Kierownik:
  dr hab. prof. nadzw. Grażyna Szwat-Gyłybow

   

  ZAKŁAD HISTORII

  Siedziba:

  ul. Błękitna 1/7
  60-656 Poznań,
  tel. 61/8470889

  Kierownik:
  prof. dr hab. Ryszard Grzesik 

   

  ZAKŁAD BADAŃ NARODOWOŚCIOWYCH

  tel.61/8520950

  Kierownik:
  Prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir

  Więcej