www.bip.ispan.waw.pl

Zespół redakcyjny Biuletynu Informacji Publicznej 
Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Koordynator: (merytoryka, nadzór) dr Dorota Pazio-Wlazłowska

Administrator: (technologia, serwis, zabezpieczenia) Artur Juźwik, email: bip@nowybip.pl

Redaktorzy:

Katarzyna Sosnowska-Gizińska

Elżbieta Kęsek

email: bip@ispan.waw.pl

tel. 22/826 76 88