BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
 • Konkurs na adiunkta lub asystenta w Poznaniu

  DYREKTOR
   INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
  OGŁASZA KONKURS
  na stanowisko asystenta lub adiunkta
  w Zakładzie Językoznawstwa w pracowni w Poznaniu

  Więcej
 • Asystent lub adiunkt w Zakładzie Badań Narodowościowych

  DYREKTOR
  INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
  OGŁASZA KONKURS
  na stanowisko asystenta lub adiunkta
  w Zakładzie Badań Narodowościowych

  Więcej
 • Konkurs na stanowisko adiunkta

  DYREKTOR
  INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
  OGŁASZA KONKURS
  na stanowisko adiunkta 

  WARUNKI KONKURSU:

  Wymagania

  - stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany do 5-ciu lat przed ogłoszeniem konkursu;
  - dorobek naukowy w zakresie nauk o kulturze i religii potwierdzony w publikacjach w międzynarodowych czasopismach;
  - zainteresowania naukowe związane z regionem Bałkanów;
  - doświadczenie w pozyskiwaniu grantów;
  - znajomość języka angielskiego i polskiego oraz wybranego języka słowiańskiego.

  Mile widziane

  - znajomość niesłowiańskich języków regionu Bałkanów;
  - znajomość innych języków słowiańskich;
  - doświadczenie w zakresie dydaktyki i upowszechniania nauki.

  Kandydaci powinni złożyć

  - podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN;
  - życiorys naukowy wraz z listą publikacji;
  - odpis dyplomu doktora.

  Więcej
Data stworzenia : 2019-01-10 15:06 Autor : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data publikacji : 2019-01-10 15:06 Osoba udostępniająca na stronie : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji : 2021-03-02 15:18 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska