BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
 • Konkurs na stanowisko adiunkta/adiunktki do Zakładu Językoznawstwa

  DYREKTOR
   INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
  OGŁASZA KONKURS

   na stanowisko adiunkta/adiunktki
  do Zakładu Językoznawstwa

  Wymagania

  - stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo lub pokrewnych uzyskany do 7 lat przed ogłoszeniem konkursu
  - dorobek naukowy w zakresie badań nad dziedzictwem językowym w Polsce, w szczególności na obszarze Mazur i dawnych Prus potwierdzony w publikacjach
  - doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych
  - znajomość uwarunkowań socjolingwistycznych grup mniejszościowych na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej
  - doskonała znajomość języka angielskiego i polskiego (poziom co najmniej C1) oraz wybranego języka lub etnolektu mniejszościowego.
  - doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji grantów finansowanych przez instytucje zewnętrzne (np. NCN, NPRH, NCBiR, granty europejskie);

  Rozwiń artykuł Konkurs na stanowisko adiunkta/adiunktki do Zakładu Językoznawstwa
 • Konkurs na stanowisko adiunkta do Zakładu Badań Narodowościowych

  DYREKTOR
  INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
  OGŁASZA KONKURS
  na stanowisko adiunkta/adiunktki
  do Zakładu Badań Narodowościowych

  Wymagania
  - stopień doktora nauk humanistycznych lub społecznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, nauki o mediach lub pokrewnych uzyskany do 7 lat przed ogłoszeniem konkursu
  - dorobek naukowy w zakresie badań nad tożsamością narodową, krytycznej analizy dyskursu, języka mediów, potwierdzony w publikacjach
  - zainteresowania naukowe związane ze studiami postkolonialnymi oraz regionem Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza Ukrainą,
  - doskonała znajomość języka angielskiego i polskiego (poziom co najmniej C1) oraz wybranego języka słowiańskiego.
  - doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji grantów finansowanych przez instytucje zewnętrzne (np. NCN, NPRH, NCBiR, granty europejskie);

  Mile widziane
  - znajomość języka ukraińskiego
  - znajomość programów do analizy danych jakościowych
  - propozycja indywidualnego lub zespołowego projektu badawczego
  - doświadczenie w zakresie dydaktyki i upowszechniania nauki.

  Rozwiń artykuł Konkurs na stanowisko adiunkta do Zakładu Badań Narodowościowych
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-10 15:06 Autor : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data publikacji : 2019-01-10 15:06 Osoba udostępniająca na stronie : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji : 2021-03-02 15:18 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska