BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Instrukcja obsługi podmiotowej strony BIP

 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH UDOSTĘPNIONYCH W BIP

Informacje publiczne zawarte w naszym Biuletynie udostępniamy wszystkim zainteresowanym (odwiedzającym) przez 24h/dobę bez przerwy. W przypadku krytycznej awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający są informowani o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.

Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w naszym BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego. 

 

ELEMENTY NASZEJ STRONY BIP

Widoczna na ekranie podmiotowa strona naszego Biuletynu Informacji Publicznej (w skrócie BIP), składa się z 3 części:

- nagłówka, 

- menu przedmiotowego,

- pola publikacji treści.

Wygląd i zawartość nagłówka oraz menu przedmiotowego są identyczne na wszystkich podstronach Biuletynu. Natomiast zawartość pola publikacji treści ulega zmianie w zależności od wyboru danego działu z nagłówka lub menu przedmiotowego i wyświetlanej dzięki temu treści. 

 

ZAWARTOŚĆ NAGŁÓWKA

W górnym lewym rogu umieszczone zostały elementy ułatwiające przeglądanie strony tj,:

 1. Wersja kontrastowa– zmieniająca wygląd strony na bardziej kontrastowy, wspomagający jej dostepność dla osób niedowidzących,

 2. Mapa strony- przedstawia całą zawartość menu tematycznego ukazanego w formie struktury drzewa. Mapa pozwala na zorientowanie się co do położenia danego działu menu względem pozostałych działów, oraz umożliwia bezpośrednie przejście do jego zawartości poprzez kliknięcie myszką w jego nazwę, 

W prawym rogu natomiast znajduje się moduł wyszukujący - pozwala na sprawne wyszukanie danej grupy informacji w zawartości całego Biuletynu. Wystarczy wpisać w okno wyszukiwarki dany wyraz lub frazę, po jakiej chcemy dokonać wyszukiwania, a następnie wcisnąć klawisz Enter lub przycisk [>>]. Wynik wyszukiwania otrzymamy w postaci wylistowanych skrótów informacji, w których wyszukiwany wyraz lub fraza wystąpiła. Liczba znalezionych informacji podana będzie w nawiasie na samej górze listy. Na każdej stronie ekranowej można wyświetlić po 5 pozycji z listy. Efektywność wyszukiwania uzależniona jest od sprecyzowania kryterium, po jakim to wyszukiwanie będzie się odbywało, np.: zbyt popularne lub ogólne słowo może spowodować wyszukanie dużej ilości informacji, którymi niekoniecznie będziemy zainteresowani. W przypadku negatywnego rezultatu wyszukiwania, czyli braku znalezienia informacji publicznych, które zawierały kryterium wyszukiwania, prosimy o podjęcie ponownej próby na podstawie nowego kryterium. 

W tym miejscu mamy również ikonkę drukarki umożliwiająca wydruk przeglądanej aktualnie informacji.

Powyżej nagłówka, z prawej strony znajduje się menu redakcyjno-informacyjne:

 1. Strona główna - przycisk pozwalający powrócić do strony głównej naszego biuletynu zawierającej dokładne dane Instytutu wraz z nr knota bankowego,
 2. Instrukcja obsługi - zawiera czytaną przez Ciebie instrukcję korzystania z naszej podmiotowej strony Biuletynu, 
 3. Redakcja biuletynu - dane teleadresowe do zespołu redagującego podmiotową stronę naszego Biuletynu. 
 4. Kontakt - wyświetla formularz kontaktowy, poprzez który możemy wysłać wiadomość do redaktora BIP. Wysyłka odbywa się poprzez klikniecie przycisku "wyślij" i nie wymaga posiadania programu pocztowego
 5. Statystyki - w sposób graficzny oraz liczbowy ukazuje ilość odwiedzin strony głównej naszego BIP w danym przedziale czasowym, np.: w tym tygodniu,
 6. Rejestr zmian - lista informacji publicznych, których treść udostępniona w BIP uległa zmianom. Dane o modyfikacji poszczególnych informacji są ułożone chronologicznie: od najnowszych u góry, po starsze poniżej. Rejestr zmian można przeglądać po 5 pozycji na jednej stronie ekranowej. Każda pozycja na liście posiada: tytuł informacji, której zmiana dotyczy, czas wprowadzenia zmiany, oznaczenie tożsamości osoby, która wprowadziła zmianę. Dodatkowo można zapoznać się z pełną treścią zmodyfikowanej informacji poprzez klikniecie w słowo informacja>> 

Po bokach nagłówka zamieszczone są elementy graficzne:

 1. logo Biuletynu (znak graficzny) - które po naciśnięciu przeniesie nas na stronę główną BIP, prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 2. logo podmiotu

W środkowym polu nagłówka umieszczona jest w niebieskim kolorze czcionki, nazwa podmiotu, który prowadzi tą stronę BIP, czyli w naszym przypadku jest to Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 

MENU PRZEDMIOTOWE

Lewą stronę Biuletynu zajmuje kolumna stanowiąca menu przedmiotowe, czyli wykaz kategorii tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP. Nazwa każdej kategorii zapisana jest dużymi literami na tle danego pola kolumny menu. Przykładowe nazwy kategorii to: organy i struktura, akty prawne. Poniżej każdej nazwy kategorii znajdują się nazwy działów wchodzących w skład tej kategorii tematycznej. Wybór danego działu poprzez klikniecie myszką w jego nazwę, spowoduje wyświetlenie zawartości tego działu w polu publikacji treści. W przypadku bardziej obszernych działów, informacje mogą być dodatkowo pogrupowane w poddziałach, których nazwy wyświetlają się w górnej belce pola publikacji treści. 

 

POLE PUBLIKACJI TREŚCI

Środkowa i zarazem największa część strony Biuletynu. Pole to służy do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych działach i poddziałach BIP. Omawiane pole dzieli od nagłówka czarna ścieżka dostępu do aktualnie przeglądanej informacji (treści), oraz belka z nazwami poddziałów. 

 

ELEMENTY KAŻDEJ INFORMACJI PUBLICZNEJ

Każda informacja publiczna, jaka została opublikowana w naszym BIP, poza swą treścią w postaci tekstu, załączników, linków, zdjęć, tabel, itp., posiada na swym końcu stopkę informacyjną określającą:

 • oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia w BIP,
 • tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
 • tożsamość osoby (redaktora), która udostępniła informację w BIP,
 • dane o ostatnio przeprowadzonej zmianie jej treści: data zmiany,
 • tożsamość osoby dokonującej zmiany,

Treść każdej informacji publicznej wyświetla się w polu publikacji treści naszego Biuletynu. 

 

PORUSZANIE SIĘ PO STRONIE BIP

W celu sprawnego poruszania się po naszej stronie BIP, najlepiej wykorzystywać komputerową mysz. Aby zapoznać się z treścią danego interesującego nas działu, należy wskazać kursorem jego nazwę (pokaże się tzw. łapka kursora) w menu przedmiotowym lub na mapie biuletynu, a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. Zawartość działu lub pierwszego z poddziałów (jeśli występują) wyświetli się w polu publikacji treści. 

Informacja publiczna może posiadać w swej treści linki, czyli tzw. hiperłącza pozwalające na szybkie przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi podstronami Biuletynu lub odsyłające na inne strony www. Obecność linku w danej informacji możemy rozpoznać dzięki pojawieniu się tzw. łapki po wskazaniu kursorem jego treści. Dodatkowo treść linku często posiada odmienny kolor czcionki (np.: niebieski z podkreśleniem treści), od czcionki zwykłego tekstu. Po kliknięciu w link, zostajemy automatycznie przeniesieni na inną podstronę naszego Biuletynu (link wewnętrzny) lub do innego serwisu www (link zewnętrzny). 

 

ZAŁĄCZNIKI W BIP

Część informacji publicznych udostępnionych w naszym Biuletynie posiada format załącznika w postaci pliku: .doc, .xls, .pdf, .jpg i inne. Nazwa załącznika jest w innym kolorze niż pozostały tekst. W celu otwarcia danego pliku lub zapisania go na dysku swojego komputera, należy kliknąć w podświetloną nazwę pliku i wybrać jedną z opcji okna dialogowego, jakie się pojawi na ekranie. 

 

INFORMACJE NIEJAWNE W BIP

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podajemy zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazujemy organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności. 

Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-10 10:22 Autor : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data publikacji : 2019-01-10 10:22 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator biuletynu Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-16 10:43 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska