www.bip.ispan.waw.pl

Lokale i oddziały

Siedziba główna (dyrekcja, sekretariat, księgowość, kadry, zespół obsługi badań naukowych) :

Instytut Slawistyki PAN
ul. Bartoszewicza 1b m. 17
00-337 Warszawa
tel./fax. (22) 826 76 88

 

Oddział Instytutu Slawistyki PAN w Poznaniu
ul. Błękitna 1/7
60-656 Poznań
Zakład Badań Narodowościowych
tel. (61) 852 09 50
Zakład Historii
tel. (61) 847 08 89

 

Oddział Instytutu Slawistyki PAN w Krakowie
Al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków
tel. (12) 632 70 26

 

Studia doktoranckie
ul. Jaracza 6 m 12 
00-378 Warszawa
tel. (22) 827 17 41

 

Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
ul. Jaracza 6 m 12 
00-378 Warszawa
tel. (22) 827 17 41

 

Archiwum zakładowe i Zbiory specjalne
ul. Szczęśliwicka 2 m.17
02-352 Warszawa