BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
 • Kadencja 2024–2026 r.

  Przewodnicząca Rady Naukowej
  Prof. dr hab. Anna Zielińska

  Zastępcy Przewodniczącej Rady Naukowej
  Dr hab. Joanna Nowak, prof. IS PAN
  Dr hab. Roman Roszko, prof. IS PAN

  Członkowie i członkinie Rady Naukowej
  Dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN
  Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN
  Dr hab. Maksim Duszkin (Duškin), prof. IS PAN
  Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska
  Prof. dr hab. Ryszard Grzesik
  Dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. IS PAN
  Dr hab. Elżbieta Janicka, prof. IS PAN
  Dr hab. Agnieszka Ayşen Kaim, prof. IS PAN
  Prof. dr hab. Helena Krasowska
  Dr hab. Katarzyna Osińska, prof. IS PAN
  Dr hab. Dorota Pazio-Wlazłowska, prof. IS PAN
  Prof. dr hab. Dorota Krystyna Rembiszewska
  Dr hab. Joanna Roszak, prof. IS PAN
  Prof. dr hab. Alena Rudenka
  Prof. dr hab. Irena Sawicka
  Dr hab. Aliaksandr Smalianchuk, prof. IS PAN
  Dr hab. Olexiy Sukhomlynov (Lech Suchomłynow)
  Dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, prof. IS PAN
  Prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir
  Dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN
  Dr hab. Katarzyna Wrzesińska, prof. IS PAN

  Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
  Prof. dr hab. Grażyna Borkowska
  Prof. dr hab. Michał Buchowski

  Osoby z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, wybrane przez osoby wymienione w pkt 1 i 2

  Dr hab. Kamila Baraniecka-Olszewska, prof. inst. (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
  Prof. dr hab. Feliks Czyżewski (UMCS)
  Prof. dr hab. Maciej Eder (Instytut Języka Polskiego PAN)
  Prof. dr hab. Przemysław Ernest Gębal (Uniwersytet Gdański)
  Prof. dr hab. Zbigniew Greń (UW)
  Dr hab. Przemysław Kordos (UW)
  Dr hab. Anna Kotłowska, prof. uczelni (UAM)
  Prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (UW)
  Dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel (UW)
  Dr hab. Patrycjusz Pająk, prof. uczelni (UW)
  Prof. dr hab. Jolanta Sujecka (UW)
  Prof. dr hab. Leszek Zasztowt (UW)

  Wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy

  Dr Claudia Snochowska-Gonzalez (Sekretarzyni Rady Naukowej)
  Dr Karolina Ćwiek-Rogalska
  Dr Natalia Judzińska
  Dr Katarzyna Roman-Rawska
  Dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk

  Wybrany przedstawiciel doktorantów

  Mgr Kamil Czaiński

  Dyrektor Instytutu i jego zastępca do spraw naukowych
  Dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN
  Dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska, prof. IS PAN

  Rozwiń artykuł Kadencja 2024–2026 r.
 • Poprzednie kadencje Prezydium Rady Naukowej

  2023

  Przewodnicząca – prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir
  Wiceprzewodniczące – dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN, dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN
  Sekretarzyni – dr Claudia Snochowska-Gonzalez

  2019–2022

  Przewodniczący – prof. dr hab. Ryszard Grzesik
  Wiceprzewodniczący – dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN, dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN
  Sekretarz – dr Wojciech Mądry

  2015–2018

  Przewodniczący – prof. dr hab. Ryszard Grzesik
  Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Małgorzata Korytkowska, dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN
  Sekretarz – dr Anna Zawadzka

  2012–2015

  Przewodniczący – dr hab. Ryszard Grzesik, prof. IS PAN
  Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Małgorzata Korytkowska, dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN
  Sekretarz – dr Lucyna Jankowiak

  2011–2012

  Przewodniczący – prof. dr hab Zbigniew Greń
  Wiceprzewodniczący – dr hab. Krzysztof Wrocławski, prof. UW, dr hab. Ryszard Grzesik, prof. IS PAN
  Sekretarz – dr Lucyna Jankowiak

  2007–2011

  Przewodnicząca – prof. dr hab. Kwiryna Handke
  Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Janusz Siatkowski, prof. dr hab. Wojciech Burszta
  Protokolant – dr Beata Biesiadowska-Magdziarz

  2003–2007

  Przewodniczący – prof. dr hab. Janusz Siatkowski
  Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Stanisław Karolak, prof. dr hab. Hanna Taborska
  Sekretarz – dr Katarzyna Osińska

  1999–2003

  Przewodniczący – prof. dr hab. Stanisław Karolak
  Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Janusz Siatkowski, prof. dr hab. Lucjan Suchanek
  Sekretarz – dr Jolanta Sujecka, od 2002 r. dr Katarzyna Osińska

  1996–1999

  Przewodniczący – prof. dr hab. Janusz Rieger
  Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Janusz Siatkowski, prof. dr hab. Lucjan Suchanek
  Sekretarz – dr Anna Zielińska

  1993–1996

  Przewodniczący – prof. dr hab. Janusz Rieger
  Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Janusz Siatkowski, prof. dr hab. Lucjan Suchanek
  Sekretarz – dr (potem: doc. dr hab.) Zbigniew Greń

  1990–1993

  Przewodniczący – prof. dr hab. Janusz Rieger
  Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Bohdan Galster
  Sekretarz - dr Małgorzata Korytkowska

  Rozwiń artykuł Poprzednie kadencje Prezydium Rady Naukowej
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-10 09:20 Autor : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data publikacji : 2019-01-10 09:20 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator biuletynu Data ostatniej modyfikacji : 2021-02-07 15:05 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska