BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
 • Dane teleadresowe Instytutu

  Instytut Slawistyki PAN
  ul. Jaracza 1
  00-378 Warszawa
  tel./fax. 22/ 826 76 88

  http://www.ispan.edu.pl

  NIP 525-00-12-159
  RIN-I-30/98
  REGON: 000326210

  Nr konta bankowego
  BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego)
  43 1130 1017 0020 1469 5920 0003

  Rozwiń artykuł Dane teleadresowe Instytutu
 • Klauzula Informacyjna

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul. Jaracza 1, zarejestrowany w Rejestrze Instytutów Naukowych prowadzonym przez Polską Akademię Nauk pod numerem RIN-I-30/98, NIP: 525-00-12-159, REGON: 000326210.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Pana Krzysztofa Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@ispan.waw.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • informowania o przedsięwzięciach, których Instytut jest organizatorem lub współorganizatorem, w tym także za pośrednictwem biuletynu;
  • realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Instytucie na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • wykonywania zawartych umów oraz realizacji zamówień;
  • oraz w celach związanych z działalnością naukową, w tym z upowszechnianiem nauki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-f RODO.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą współpracownicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do realizacji zadań Instytutu i wykonywania zawieranych umów.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

  Rozwiń artykuł Klauzula Informacyjna
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Administrator biuletynu Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-10-17 12:10 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska