BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
 • Studia doktoranckie

  P.O. KIEROWNICZKA STUDIÓW DOKTORANCKICH

  dr Anna Boguska, e-mail: anna.boguska@ispan.edu.pl  

   

  Pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej

   

  Interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej będą prowadzone w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w latach 2018/2019-2022/2023.

  O studiach:
  Czteroletnie interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej przeznaczone są dla osób zainteresowanych różnymi aspektami funkcjonowania języka i społeczeństwa na terenach wielokulturowych i wielojęzycznych. Doktoranci i Doktorantki poznają podstawowe metody badań socjolingwistycznych, łączących w sobie metodologię badań językoznawczych, etnologicznych, kulturoznawczych i socjologicznych. Zdobędą również kompetencje niezbędne do pracy w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym, a także na obszarach kontaktów i konfliktów międzykulturowych.

  O programie:
  Program studiów podzielony jest na dwie części. Dwa pierwsze lata studiów poświęcone będą na: zdobycie podstaw teoretycznych i warsztatu metodologicznego podczas zajęć ze specjalistami z Polski i zagranicy oraz w czasie szkół letnich; zdobycie umiejętności „miękkich" potrzebnych do prezentowania wyników badań oraz pozyskiwania na nie funduszy; warsztaty z praktykami prac na terenach wielokulturowych i wielojęzycznych. Druga część studiów poświęcona będzie przede wszystkim badaniom terenowym i przygotowaniu rozprawy doktorskiej w ciągłym kontakcie z promotor(k)ami. Doktorantki i Doktoranci odbędą w tym czasie miesięczny staż w zagranicznej instytucji naukowej i będą uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach.

  Korzyści:

  Praca z doświadczonymi badaczami i badaczkami z Instytutu Slawistyki PAN, prowadzącymi badania językoznawcze, etnologiczne, kulturoznawcze i socjolingwistyczne;
  Kontakty z zapraszanymi na wykłady i seminaria badaczami i badaczkami ze świata;
  Zdobycie kompetencji pozwalających na dalszą pracę naukową bądź na pracę na terenach wielokulturowych i/lub wielojęzycznych;
  Zdobycie kompetencji w pozyskiwaniu środków finansowych na badania oraz działania kulturowe/społeczne;
  Udział w lektoratach językowych (język polski jako język obcy lub język badań terenowych);
  Stypendium naukowe w wysokości min. 1600 zł/miesięcznie przyznawane przez cały okres studiów doktoranckich (4 lata);
  Miesięczny staż w zagranicznej instytucji naukowej finansowany przez Instytut Slawistyki PAN;
  Udział w dwóch zagranicznych konferencjach naukowych finansowany przez Instytut Slawistyki PAN.

  Finansowanie:
  Program studiów jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich).

  Rozwiń artykuł Studia doktoranckie
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-10 08:58 Autor : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data publikacji : 2019-01-10 08:58 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator biuletynu Data ostatniej modyfikacji : 2019-08-01 10:49 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska