www.bip.ispan.waw.pl

Inspektor Danych Osobowych

dr Krzysztof Radtke

W Instytucie Slawistyki PAN wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem:

- adresu poczty elektronicznej: iod@ispan.waw.pl 

- operatora pocztowego pod adresem:


Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk  
Inspektor Ochrony Danych,
ul. Bartoszewicza 1B m. 17,
00-337 Warszawa