BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Inspektor Danych Osobowych

dr Krzysztof Radtke

W Instytucie Slawistyki PAN wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem:

- adresu poczty elektronicznej: iod@ispan.waw.pl 

- operatora pocztowego pod adresem:


Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk  
Inspektor Ochrony Danych,
ul. Bartoszewicza 1B m. 17,
00-337 Warszawa

 
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-10 09:59 Autor : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data publikacji : 2019-01-10 09:59 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator biuletynu Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-10 14:49 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska