www.bip.ispan.waw.pl

 • Samorząd

  Rada Samorządu Doktorantów IS PAN

  Mgr Klaudia Kosicińska – przewodnicząca
  Mgr Natalia Tkachyk – zastępczyni przewodniczącej
  Mgr Sara Mičkec – skarbniczka
  Mgr Piotr Szatkowski – sekretarz

  Składy komisji, w których reprezentowani są doktoranci


  Komisja ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów

  Dr Anna Boguska – p.o. kierowniczka studiów doktoranckich
  Dr hab. Grażyna Bobilewicz, prof. IS PAN
  Dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN
  Mgr Nina Boichenko – przedstawicielka doktorantów
  Mgr Natalia Judzińska – przedstawicielka doktorantów
  Mgr Karina Melnytska – przedstawicielka doktorantów
  Mgr Dominika Michalak – przedstawicielka doktorantów

  Regulamin Komisji ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów IS PAN

   

  Komisja Stypendialna

  Dr Anna Boguska – p.o. kierowniczka studiów doktoranckich
  Dr hab. Katarzyna Osińska, prof. IS PAN
  Dr hab. Roman Roszko, prof. IS PAN
  Dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, prof. IS PAN
  Mgr Tymoteusz Król – przedstawiciel doktorantów

  Przedstawicielka doktorantów w komisji konkursu PROPAN

  Mgr Lesia Korostatevych

  Więcej