www.bip.ispan.waw.pl

 • Wynik naboru w ramach konkursu na stanowisko asystenta

  Do konkursu zgłosili się: 

  1. mrg Maciej Mętrak

  2. mgr Michał Rozenberg

  Komisja do spraw procedury konkursowej w składzie:

                                     dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN – Przewodnicząca Komisji

                                    prof. dr hab. Joanna Goszczyńska

                                    dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN

  Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez kandydatów dokumentami i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, komisja postanowiła wnioskować do Dyrekcji IS PAN o zatrudnienie mgr. Macieja Mętraka. 

  Więcej
 • Wynik naboru w ramach konkursu na stanowisko adiunkta

  Do konkursu zgłosili się: 

  dr Elżbieta Zimna

  Komisja do spraw procedury konkursowej w składzie:

                                     dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN – Przewodnicząca Komisji

                                    prof. dr hab. Joanna Goszczyńska

                                    dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN

  Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez kandydata dokumentami i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, komisja postanowiła wnioskować do Dyrekcji IS PAN o zatrudnienie dr. Elżbietę Zimny. 

  Więcej
 • Wynik naboru w ramach konkursu na stanowisko adiunkta w Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej

  Do konkursu zgłosili się: 

  dr Jakub Banasiak

  Komisja do spraw procedury konkursowej w składzie:

                                     dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN – Przewodnicząca Komisji

                                     dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN

                                     prof. dr hab. Jerzy Duma

  Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez kandydatów dokumentami i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, komisja postanowiła wnioskować do Dyrekcji IS PAN o zatrudnienie dr. Jakuba Banasiaka. 

  Więcej
 • Wynik naboru w ramach konkursu na stanowisko profesora w Zakładzie Językoznawstwa

   

  Do konkursu zgłosił się: 

  dr hab. Piotr Sobotka

  Komisja do spraw procedury konkursowej w składzie:

                                     dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN – Przewodnicząca Komisji

                                     dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. IS PAN

                                     prof. dr hab. Jerzy Duma

  Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez kandydata dokumentami i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, komisja postanowiła wnioskować do Dyrekcji IS PAN o zatrudnienie dr hab. Piotra Sobotkę. 

   
   
  Więcej
 • Wynik naboru w ramach konkursu na stanowisko stypendysta-doktorant w projekcie „Pogrom krakowski 11 sierpnia 1945 na tle porównawczym”

  Do konkursu zgłosili się: 

  1. Dagmara Swałtek-Niewińska

  2. Artur Maroń

  Komisja do spraw procedury konkursowej w składzie:

                                     prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir – Przewodnicząca Komisji

                                     dr hab. Irena Gross, prof. IS PAN

                                     dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN

  Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez kandydatów dokumentami i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, komisja postanowiła wnioskować do Dyrekcji IS PAN o zatrudnienie Dagmary Swałtek-Niewińskiej. 

  Więcej
 • Wynik naboru w ramach konkursu na stanowisko post-doc w projekcie „Pogrom krakowski 11 sierpnia 1945 na tle porównawczym”

  Do konkursu zgłosiły się: 

  1. dr Karolina Panz

  2. dr Agnieszka Laddach

  3. dr Marta Duch-Dyngosz

  Komisja do spraw procedury konkursowej w składzie:

                                     prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir – Przewodnicząca Komisji

                                     dr hab. Irena Gross, prof. IS PAN

                                     dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN

  Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez kandydatów dokumentami i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, komisja postanowiła wnioskować do Dyrekcji IS PAN o zatrudnienie Pani dr Karoliny Panz.

  Więcej