BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
 • Wydawnictwo Instytutu Slawistyki PAN

  Wydawnictwo Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk powstało 1 grudnia 1990 roku pod nazwą Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Publikuje slawistyczne prace z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, etnologii i socjologii w języku polskim, wszystkich językach słowiańskich oraz w językach kongresowych.

  Wydaje osiem czasopism naukowych („Adeptus”, „Acta Baltico-Slavica”, „Cognitive Studies | Études cognitives”, „Colloquia Humanistica”, „Slavia Meridionalis”, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”, „Studia Litteraria et Historica” i „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”) oraz prowadzi sześć serii wydawniczych: „Język na Pograniczach”, „Literatura na Pograniczach”, „Kultura na Pograniczach”, „Prace Slawistyczne: Slavica”, „Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach” oraz „Діалектологічні студії / Studia Gwarowe” we współpracy z Instytutem Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakewycza Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Sporadycznie wydaje prace poza seriami. Od 2014 roku czasopisma, a od 2016 roku książki są publikowane w otwartym dostępie.

  Jako wydawca IS PAN jest członkiem Committee on Publication Ethics (COPE) oraz organizacji Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA). Należy do grupy Świadomych Wydawców oraz do Polskiej Izby Książki (PIK). Indeksuje swoje publikacje w wielu renomowanych bazach: Book Citation Index (Clarivate Analytics), Central and Eastern European Online LibraryDirectory of Open Access JournalsEmerging Sources Citation Index (Clarivate Analitics), ERIH Plus oraz Scopus (Elsevier).    Wydawnictwo IS PAN współpracuje z innymi instytucjami (Fundacja SlawistycznaInstytut KaszubskiUniwersytet ŚląskiMuzeum Okręgowe w Suwałkach) oraz wydawnictwami (Lexis, PWN, Rys, WUW).

   

  Kontakty

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
  ul. Jaracza 1, 00-378 Warszawa

   

  Siedziba wydawnictwa:
  ul. Jaracza 6/12, 00-378 Warszawa 

  tel. +48 228271741
  email: 
  wydawnictwo@ispan.edu.pl

   

  Zespół

   

  Dr Dorota Leśniewska – kierowniczka (dyżur: czwartek godz. 10.00–15.00) dorota.lesniewska@ispan.edu.pl

  Joanna Drewniak – sekretarz wydawnictwa IS PAN (dyżur: środa–czwartek godz. 10.00–15.00) joanna.drewniak@ispan.edu.pl

   

  Mgr Małgorzata Chudzyńska – redakcja bibliografii
  Dr Marcin Fastyn – weryfikacja zapożyczeń
  Dr Julia Gurskaja – redakcja bibliografii, redakcja tekstów w języku białoruskim i rosyjskim
  Mgr Olga Kowalczyk – koordynacja, redakcja tekstów w języku polskim
  Mgr Piotr Otręba – administrator Platformy czasopism IS PAN i repozytorium iReteslaw
  Mgr inż. Jerzy Michał Pieńkowski – skład

  Mgr Piotr Styk – redakcja tekstów w języku angielskim

  Rozwiń artykuł Wydawnictwo Instytutu Slawistyki PAN
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-10 08:59 Autor : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data publikacji : 2019-01-10 08:59 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator biuletynu Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-14 14:36 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska