BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Wydawnictwo Instytutu Slawistyki PAN

Wydawnictwo Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk powstało 1 grudnia 1990 roku pod nazwą Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Publikuje slawistyczne prace z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, etnologii i socjologii w języku polskim, wszystkich językach słowiańskich oraz w językach kongresowych.
Wydaje osiem czasopism naukowych („Adeptus", „Acta Baltico-Slavica", „Cognitive Studies | Études cognitives", „Colloquia Humanistica", „Slavia Meridionalis", „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa", „Studia Litteraria et Historica" i „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej") oraz prowadzi pięć serii wydawniczych: „Język na Pograniczach", „Literatura na Pograniczach", „Kultura na Pograniczach", „Prace Slawistyczne: Slavica" oraz „Idee Wędrujące na Słowiańskich Bałkanach". Sporadycznie wydaje prace poza seriami. Od 2014 roku czasopisma, a od 2016 roku książki są publikowane w otwartym dostępie.
Jako wydawca IS PAN jest członkiem komitetu: Commitee on Publication Ethics (COPE) oraz organizacji Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA). Należy do grupy Świadomych Wydawców oraz do Polskiej Izby Książki (PIK).
Indeksuje swoje publikacje w wielu renomowanych bazach: Book Citation Index (Clarivate Analytics), Central and Eastern European Online Library, Directory of Open Access Journals, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analitics), ERIH Plus oraz Scopus (Elsevier).
Wydawnictwo IS PAN współpracuje z innymi instytucjami (Fundacja Slawistyczna, Instytut Kaszubski, Uniwersytet Śląski, Muzeum Okręgowe w Suwałkach) oraz wydawnictwami (Lexis, PWN, Rys, WUW).

 

Kontakty
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Bartoszewicza 1b/17
00-337 Warszawa
tel. 22 827 17 41
e-mail: wydawnictwo@ispan.waw.pl

 

Pracownicy wydawnictwa:
dr Dorota Leśniewska, kierowniczka (dyżur: czwartek 11-14; dyżur mailowy: środa godz. 10-15); dorota.lesniewska@ispan.waw.pl  

mgr Piotr Otręba, administrator Platformy Czasopism IS PAN; repozytorium iReteslaw; admin@ispan.waw.pl 
dr Anna Boguska, sprawdzanie zapożyczeń
mgr Małgorzata Chudzyńska, redakcja bibliografii 

mgr Barbara Grunwald-Hajdasz, redaktorka
mgr Jerzy Pieńkowski, skład


Data wytworzenia: 1990-12-01 Autor: Rada Naukowa Data publikacji: 2019-02-01 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-28 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-05-29 15:24 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska