www.bip.ispan.waw.pl

Historia zmian

 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania w Instytucie Slawistyki PAN" zmieniono dnia: 2020-05-26 17:02 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie przedłużenia trybu pracy zdalnej pracowników Instytutu Slawistyki PAN w związku z występowaniem na terenie Polski wirusa SARS-CoV-2" zmieniono dnia: 2020-05-22 15:39 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie przedłużenia trybu pracy zdalnej pracowników Instytutu Slawistyki PAN w związku z występowaniem na terenie Polski wirusa SARS-CoV-2" stworzono dnia: 2020-05-22 15:38 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Anthropos na rok akademicki 2020/2021" zmieniono dnia: 2020-05-04 14:50 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Anthropos na rok akademicki 2020/2021" stworzono dnia: 2020-05-04 14:31 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "" usunięto dnia: 2020-05-04 14:27 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "" usunięto dnia: 2020-05-04 14:27 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "" zmieniono dnia: 2020-05-04 14:26 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ ANTHROPOS INSTYTUTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK AKADEMICKI 2020/2021" stworzono dnia: 2020-05-04 14:20 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie przedłużenia czasu pracy zdalnej pracowników IS PAN do dnia 24 maja 2020 roku" stworzono dnia: 2020-04-29 13:48 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin wynagradzania" zmieniono dnia: 2020-04-29 12:01 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania w Instytucie Slawistyki PAN" zmieniono dnia: 2020-04-29 11:59 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania w Instytucie Slawistyki PAN" stworzono dnia: 2020-04-29 11:57 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "ZASADY REKRUTACJI WŁASNEJ INSTYTUTU SLAWISTYKI PAN DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ ANTHROPOS INSTYTUTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021" stworzono dnia: 2020-04-25 11:26 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała Rady Naukowej 3/2020 w sprawie ustalenia zasad rekrutacji własnej IS PAN do Szkoły Doktorskiej Anthropos w roku akademickim 2020/2021" stworzono dnia: 2020-04-24 16:53 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie przedłużenia trybu pracy zdalnej pracowników Instytutu Slawistyki PAN w związku z występowaniem na terenie Polski wirusa SARS-CoV-2" stworzono dnia: 2020-04-23 15:40 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 1 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr6/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. dotyczącego zmiany w Regulaminie pracy." zmieniono dnia: 2020-04-21 12:25 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 1 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr6/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. dotyczącego zmiany w Regulaminie pracy." zmieniono dnia: 2020-04-21 12:24 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie trybu korzystania z siedziby IS PAN w Pałacu Działyńskich w Poznaniu" zmieniono dnia: 2020-04-21 12:23 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie wprowadzenia procedury zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro (netto)" stworzono dnia: 2020-04-21 12:21 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie trybu korzystania z siedziby IS PAN w Pałacu Działyńskich w Poznaniu" stworzono dnia: 2020-04-21 11:58 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenia Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN 2020 rok" zmieniono dnia: 2020-04-21 11:53 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania korupcji w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk" stworzono dnia: 2020-04-21 11:52 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 5/2020 w sprawie szczegółowej instrukcji na temat profilaktyki i ochrony przed zarażeniem w związku z chorobą COVID-19 wywołaną koronawirusem SARS-Cov-2" stworzono dnia: 2020-04-21 11:50 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie zmian w szczegółowej instrukcji na temat profilaktyki i ochrony przed zarażeniem w związku z chorobą COVID-19 wywołaną koronawirusem SARS-Cov-2" stworzono dnia: 2020-04-21 11:48 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenia Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN 2020 rok" zmieniono dnia: 2020-04-21 11:46 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie ograniczenia liczby pracowników przebywających na terenie Instytutu Slawistyki PAN w związku z występowaniem na terenie Polski wirusa SARS-CoV-2" stworzono dnia: 2020-04-21 11:45 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 8/2020 w sprawie przedłużenia trybu pracy zdalnej pracowników Instytutu Slawistyki PAN w związku z występowaniem na terenie Polski wirusa SARS-CoV-2" stworzono dnia: 2020-04-21 11:43 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenia Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN 2020 rok" zmieniono dnia: 2020-04-21 11:40 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 9/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu afiliowania Projektów Badawczych Finansowanych ze środków Zewnętrznych (grantów) w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk" zmieniono dnia: 2020-04-21 11:40 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska