BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Historia zmian

 • Artykuł : "Dodatkowa informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania III/2021" zmieniono dnia: 2021-05-05 13:54 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Dodatkowa informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania III/2021" stworzono dnia: 2021-05-05 13:54 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 11/2021 Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie poparcia Wspólnej uchwały KNiP Wydziału I PAN w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim" zmieniono dnia: 2021-05-04 14:45 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 11/2021 Rady Naukowej IS PAN z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie poparcia Wspólnej uchwały KNiP Wydziału I PAN w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim" stworzono dnia: 2021-05-04 14:45 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "do PAN" zmieniono dnia: 2021-05-04 14:35 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "do PAN" zmieniono dnia: 2021-05-04 14:35 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 10/2021 Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania członka redakcji czasopisma „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa"" stworzono dnia: 2021-05-04 14:32 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 9/2021 Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania rady naukowej serii wydawniczej „Literatura na pograniczach"." stworzono dnia: 2021-05-04 14:24 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 8/2021 Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania planów finansowych Instytutu Slawistyki PAN na rok 2021." stworzono dnia: 2021-05-04 14:21 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 7/2021 Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia tematów statutowych Instytutu Slawistyki PAN na rok 2021." stworzono dnia: 2021-05-04 14:11 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 6/2021 Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotorki i promotorki pomocniczej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Macieja Olszewskiego." zmieniono dnia: 2021-05-04 14:08 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 6/2021 Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotorki i promotorki pomocniczej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Macieja Olszewskiego." stworzono dnia: 2021-05-04 13:19 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "KONKURS na stanowisko post-doc w projekcie „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej”" zmieniono dnia: 2021-05-02 14:16 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Wynik naboru na stanowisko post-doc w projekcie pt. „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej”" zmieniono dnia: 2021-05-02 14:11 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Wynik naboru na stanowisko post-doc w projekcie pt. „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej”" stworzono dnia: 2021-05-02 14:09 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin sprzedaży internetowej publikacji Instytutu Slawistyki PAN" zmieniono dnia: 2021-05-02 13:48 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin sprzedaży internetowej publikacji Instytutu Slawistyki PAN" zmieniono dnia: 2021-05-02 13:48 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin sprzedaży internetowej publikacji Instytutu Slawistyki PAN" zmieniono dnia: 2021-05-02 13:46 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin sprzedaży internetowej publikacji Instytutu Slawistyki PAN" stworzono dnia: 2021-05-02 13:41 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Instytucie Slawistyki PAN" zmieniono dnia: 2021-05-02 13:20 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 10/2021 Dyrektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Instytucie Slawistyki PAN" zmieniono dnia: 2021-05-02 13:19 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 4/2021 Dyrektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprzedaży internetowej publikacji Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk" zmieniono dnia: 2021-05-02 13:19 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 3/2021 Dyrektora w sprawie powołania członków Komisji celem dokonania oceny śródokresowej realizacji planu badawczego mgr Patrycji Chajęckiej" zmieniono dnia: 2021-05-02 13:18 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 4/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprzedaży internetowej publikacji Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk" stworzono dnia: 2021-05-02 13:17 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Sprawozdanie z działalności Instytutu Slawistyki PAN w 2020" stworzono dnia: 2021-04-28 22:25 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Sprawozdanie z działalności Instytutu Slawistyki PAN w 2019" stworzono dnia: 2021-04-28 22:24 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Sprawozdanie z działalności Instytutu Slawistyki PAN w 2018" stworzono dnia: 2021-04-28 22:22 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Sprawozdanie z działalności Instytutu Slawistyki PAN w 2017" stworzono dnia: 2021-04-28 22:20 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Sprawozdanie z działalności Instytutu Slawistyki PAN w 2016" stworzono dnia: 2021-04-28 22:18 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Sprawozdanie z działalności Instytutu Slawistyki PAN w 2015" zmieniono dnia: 2021-04-28 22:16 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-07-21 14:57 Osoba modyfikująca :