BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Historia zmian

 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 8/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Instytucie Slawistyki PAN" zmieniono dnia: 2021-10-12 15:01 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 8/2021 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania w Instytucie Slawistyki PAN" zmieniono dnia: 2021-10-12 14:57 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 8/2021 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania w Instytucie Slawistyki PAN" stworzono dnia: 2021-10-12 14:56 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin wynagradzania" zmieniono dnia: 2021-10-12 14:51 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Konkurs na dwa stanowiska stypendystów-doktorantów / stypendystek-doktorantek w ramach grantu NCN SONATA BIS" zmieniono dnia: 2021-10-04 10:04 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Wynik naboru" zmieniono dnia: 2021-10-04 10:03 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Wynik naboru" zmieniono dnia: 2021-10-04 10:02 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Wyniki konkursu na dwa stanowiska stypendystów-doktorantów / stypendystek-doktorantek w projekcie pt. „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej”" stworzono dnia: 2021-10-04 10:02 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Informatyk" zmieniono dnia: 2021-09-29 12:33 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Informatyk" zmieniono dnia: 2021-09-29 12:32 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Informatyk" zmieniono dnia: 2021-09-29 12:30 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Aktualny wypis z Rejestru Instytutów Naukowych" zmieniono dnia: 2021-07-27 12:23 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Majątek Instytutu" zmieniono dnia: 2021-07-12 11:11 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Majątek Instytutu" zmieniono dnia: 2021-07-12 11:09 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "MAJĄTEK I SPRAWOZDANIA FINANSOWE" zmieniono dnia: 2021-07-12 11:09 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "MAJĄTEK I SPRAWOZDANIA FINANSOWE" zmieniono dnia: 2021-07-12 11:09 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2017 r." zmieniono dnia: 2021-07-12 11:07 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2017" zmieniono dnia: 2021-07-12 11:06 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "SPRAWOZDANIE FiNANSOWE za 2018 r." zmieniono dnia: 2021-07-12 11:05 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "SPRAWOZDANIE FiNANSOWE za 2020 r." stworzono dnia: 2021-07-12 11:05 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 7/2021 Dyrektora w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Instytucie Slawistyki PAN" zmieniono dnia: 2021-07-08 09:08 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Instytucie Slawistyki PAN" zmieniono dnia: 2021-07-08 09:08 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Instytucie Slawistyki PAN" stworzono dnia: 2021-07-08 09:07 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń peryferyjnych i akcesoriów komputerowych IV/2021" zmieniono dnia: 2021-07-07 15:53 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń peryferyjnych i akcesoriów komputerowych IV/2021" zmieniono dnia: 2021-07-07 15:47 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń peryferyjnych i akcesoriów komputerowych IV/2021" stworzono dnia: 2021-07-07 15:46 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 6/2021 Dyrektora w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości dofinansowania do poniesionych kosztów na zakup okularów korygujących wzrok" zmieniono dnia: 2021-07-05 17:04 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 6/2021 Dyrektora w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości dofinansowania do poniesionych kosztów na zakup okularów korygujących wzrok" stworzono dnia: 2021-07-05 17:03 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń peryferyjnych i akcesoriów komputerowych - IV/2021" zmieniono dnia: 2021-06-30 15:12 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń peryferyjnych i akcesoriów komputerowych - IV/2021" stworzono dnia: 2021-06-30 15:11 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-07-21 14:57 Osoba modyfikująca :