BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Historia zmian

 • Artykuł : "Uchwała nr 29/2023 Rady Naukowej IS PAN ws. wyboru przedstawicieli RN IS PAN do składu Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora IS PAN" stworzono dnia: 2023-06-07 14:02 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2023-05-29 15:24 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2023-05-29 15:21 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie "Społeczność żydowska w Polsce w następstwie kampanii antysemickiej lat 1967-1968. Doświadczenia biograficzne, przemiany tożsamości i dynamika środowiskowa"" zmieniono dnia: 2023-05-29 15:18 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Wynik konkursu na stanowisko stanowisko post-doc w projekcie: „Społeczność żydowska w Polsce w następstwie kampanii antysemickiej lat 1967- 1968. Doświadczenia biograficzne, przemiany tożsamości i dynamika środowiskowa” z dnia 26 kwietnia 2023 r." stworzono dnia: 2023-05-29 15:18 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Poprzednie kadencje Prezydium Rady Naukowej" zmieniono dnia: 2023-05-29 15:01 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Poprzednie kadencje Prezydium Rady Naukowej" zmieniono dnia: 2023-05-29 15:01 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Członkowie Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN kadencja 2019-2022" usunięto dnia: 2023-05-29 14:57 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Członkowie Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN kadencja 2019-2022" usunięto dnia: 2023-05-29 14:57 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2023-05-29 14:56 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Kadencja 2023–2026 r." stworzono dnia: 2023-05-29 14:51 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie strony internetowej do projektu grantowego nr rej.: 2022/45/P/HS2/02547" zmieniono dnia: 2023-05-26 10:48 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie strony internetowej do projektu grantowego nr rej.: 2022/45/P/HS2/02547" stworzono dnia: 2023-05-26 10:47 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Przewód doktorski mgr Lesia Korostatevych" zmieniono dnia: 2023-05-22 15:48 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na przygotowanie nowoczesnej strony internetowej projektu "Visual Narratives of Civil Society. The Modern Ukraine Project"" zmieniono dnia: 2023-05-19 11:42 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na budowę strony internetowej projektu "Visual Narratives of Civil Society. The Modern Ukraine Project"" stworzono dnia: 2023-05-19 11:41 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie strony internetowej do projektu grantowego HUMORESEARCH" zmieniono dnia: 2023-05-15 15:28 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie strony internetowej do projektu grantowego HUMORESEARCH" stworzono dnia: 2023-05-15 15:26 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN na czteroletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 sierpnia 2023 roku" zmieniono dnia: 2023-05-15 12:25 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN na czteroletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 sierpnia 2023 roku" stworzono dnia: 2023-05-15 12:24 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin nadawania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk" stworzono dnia: 2023-05-15 12:09 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin nadawania stopnia doktora w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk" stworzono dnia: 2023-05-15 12:06 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS w Instytucie Slawistyki PAN " stworzono dnia: 2023-04-27 15:52 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin pracy zdalnej 2023" stworzono dnia: 2023-04-27 15:48 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 4/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Instytucie Slawistyki PAN " stworzono dnia: 2023-04-27 15:46 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwala nr 28/2023 Rady Naukowej IS PAN w sprawie zatwierdzenia tematów statutowych Instytutu Slawistyki PAN na rok 2023." stworzono dnia: 2023-04-27 15:35 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 27/2023 RN IS PAN ws. wyznaczenia promotorki na wniosek mgr Sary Mitschke w post. o nadanie st. dr nauk humanistycznych w dysc. językoznawstwo mgr Sarze Mitschke i zatwierdzenie tytułu jej rozprawy doktorskiej. " stworzono dnia: 2023-04-27 15:30 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwala nr 26/2023 RN IS PAN ws. opinii dot. odwołania wniesionego przez dr. W. Sosnowskiego od uchwały nr 59/2022 RN IS PAN z dnia 21.11.2022 r. ws odmowy nadania st. dr hab. w dziedz. nauk humanistycznych w dysc. językoznawstwo dr. W. Sosnowskiemu. " stworzono dnia: 2023-04-27 15:25 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "[UCHYLONA] Uchwala nr 25/2023 RN IS PAN ws. w sprawie wyznaczenia promotorki w postępowaniu o nadanie st. dr nauk humanistycznych w dysc. nauki o kulturze i religii mgr Sarze Mitschke i zatwierdzenie tytułu jej rozprawy doktorskiej." stworzono dnia: 2023-04-27 15:21 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwala nr 24/2023 Rady Naukowej IS PAN w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo w trybie eksternistycznym mgrowi Mikołajowi Nowakowi-Rogozińskiemu." zmieniono dnia: 2023-04-27 15:16 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-07-21 14:57 Osoba modyfikująca :