BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Historia zmian

 • Artykuł : "Uchwała nr 15/2022 w sprawie zatwierdzenia ocen okresowych niesamodzielnych pracowniczek i pracowników naukowych" stworzono dnia: 2022-06-23 15:47 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 14/2022 w sprawie zatwierdzenia tematów statutowych Instytutu Slawistyki PAN na rok 2022" stworzono dnia: 2022-06-23 15:43 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 13/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dr Dorocie Pazio-Wlazlowskiej" stworzono dnia: 2022-06-23 15:40 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 12/2022 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nostryfikację dyplomu dr nauk Aleny Rudenki" stworzono dnia: 2022-06-23 15:37 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 11/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dr. Wojciechowi Sosnowskiemu" zmieniono dnia: 2022-06-23 15:30 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 11/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dr. Wojciechowi Sosnowskiemu w I" zmieniono dnia: 2022-06-23 15:26 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała RN nr 11/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dr. Wojciechowi Sosnowskiemu w I" stworzono dnia: 2022-06-23 15:26 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin zgłaszania naruszeń prawa Unii Europejskiej i ochrony osób dokonujących zgłoszeń " zmieniono dnia: 2022-06-22 15:38 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin zgłaszania naruszeń prawa Unii Europejskiej i ochrony osób dokonujących zgłoszeń " zmieniono dnia: 2022-06-22 15:27 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin zgłaszania naruszeń prawa Unii Europejskiej i ochrony osób dokonujących zgłoszeń " zmieniono dnia: 2022-06-22 15:27 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin zgłaszania naruszeń prawa Unii Europejskiej i ochrony osób dokonujących zgłoszeń " zmieniono dnia: 2022-06-22 15:26 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "„Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and Slovakia after 1945 (SPECTRAL RECYCLING)”" zmieniono dnia: 2022-06-21 15:58 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Spectral Recycling - ERC" zmieniono dnia: 2022-06-21 15:57 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Spectral Recycling - ERC" zmieniono dnia: 2022-06-21 15:57 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Spectral Recycling - ERC" zmieniono dnia: 2022-06-21 15:56 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Kierownik projektu: dr Karolina Ćwiek-Rogalska" zmieniono dnia: 2022-06-21 15:55 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Kierownik projektu: dr Karolina Ćwiek-Rogalska" zmieniono dnia: 2022-06-21 15:54 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "" stworzono dnia: 2022-06-21 15:51 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Spectral Recycling - ERC" zmieniono dnia: 2022-06-21 15:48 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Spectral Recycling - ERC" zmieniono dnia: 2022-06-21 15:47 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Spectral Recycling - ERC" zmieniono dnia: 2022-06-21 15:47 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Spectral Recycling - ERC" zmieniono dnia: 2022-06-21 15:41 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Spectral Recycling - ERC" zmieniono dnia: 2022-06-21 15:41 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Spectral Recycling - ERC" zmieniono dnia: 2022-06-21 15:38 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "ERC" stworzono dnia: 2022-06-21 15:35 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 5/2022 w sprawie powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Natalii Judzińskiej." usunięto dnia: 2022-06-21 15:32 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 5/2022 w sprawie powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Natalii Judzińskiej." usunięto dnia: 2022-06-21 15:32 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 5/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa Unii Europejskiej i ochrony osób dokonujących zgłoszeń w IS PAN" zmieniono dnia: 2022-06-21 15:06 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 5/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa Unii Europejskiej i ochrony osób dokonujących zgłoszeń w IS PAN" stworzono dnia: 2022-06-21 15:05 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Wyniki konkursu na dwa stanowiska badawcze w grancie ERC StG Project – Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and Slovakia after 1945 (SPECTRAL RECYCLING)" zmieniono dnia: 2022-05-30 15:25 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-07-21 14:57 Osoba modyfikująca :