BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Historia zmian

 • Artykuł : "Uchwała 19/2024 w sprawie poparcia apelu Komitetu Językoznawstwa PAN o zapewnienie większego i stabilnego finansowania fundamentalnych prac infrastrukturalnych, dokumentacyjnych i syntetyzujących z dziedziny nauk humanistycznych" stworzono dnia: 2024-04-11 11:57 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 18/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Pełnomocniczki ds. otwartego dostępu i cyfryzacji za 2023 rok" stworzono dnia: 2024-04-11 11:56 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 17/2024 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora hab. dr Karolinie Ćwiek-Rogalskiej" stworzono dnia: 2024-04-11 11:53 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 16/2024 w sprawie okresowej oceny aktywności naukowej pracownic i pracowników naukowych IS PAN zatrudnionych na stanowisku asystentów i adiunktów za lata 2022-2023" stworzono dnia: 2024-04-11 11:46 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 15/2024 w sprawie okresowej oceny aktywności naukowej pracownic i pracowników naukowych IS PAN zatrudnionych na stanowisku profesorów instytutu i profesorów za lata 2020-2023" zmieniono dnia: 2024-04-11 11:33 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 15/2024 w sprawie okresowej oceny aktywności naukowej pracownic i pracowników naukowych IS PAN zatrudnionych na stanowisku asystentów i adiunktów za lata 2022-2023" stworzono dnia: 2024-04-11 11:32 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 14/2024 w sprawie zatwierdzenia tematów statutowych Instytutu Slawistyki PAN na rok 2024" zmieniono dnia: 2024-04-11 11:15 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 16/2024 w sprawie zatwierdzenia tematów statutowych Instytutu Slawistyki PAN na rok 2024" stworzono dnia: 2024-04-11 11:14 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 13/2024 ws. zmiany uchwały nr 74/2023 Rady Naukowej IS PAN z dnia 20.11.2023 r. ws. powołania komisji hab. w postępowaniu o nadanie stopnia dr hab. dr Annie Zawadzkiej" zmieniono dnia: 2024-04-11 10:40 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 13/2024 w sprawie zmiany uchwały nr 74/2023 Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 20 listopada 2023 r." stworzono dnia: 2024-04-11 10:38 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zapytanie o ofertę na usługę audytu zewnętrznego projektu badawczego" zmieniono dnia: 2024-04-09 09:46 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zapytanie o ofertę na usługę audytu zewnętrznego projektu badawczego" zmieniono dnia: 2024-04-09 09:45 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zapytanie o ofertę na usługę audytu zewnętrznego projektu badawczego" stworzono dnia: 2024-04-05 12:25 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "KOMISJA DS. ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH" zmieniono dnia: 2024-04-02 11:39 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "KOMISJA DYSCYPLINARNA" zmieniono dnia: 2024-04-02 11:37 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "KOMISJA DYSCYPLINARNA" zmieniono dnia: 2024-04-02 11:36 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "KOMISJA DYSCYPLINARNA" zmieniono dnia: 2024-04-02 11:35 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "KOMISJA DS. OCENY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH" zmieniono dnia: 2024-04-02 11:34 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "KOMISJA DS. OCENY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH" zmieniono dnia: 2024-04-02 11:33 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Wydawnictwo Instytutu Slawistyki PAN" zmieniono dnia: 2024-03-20 16:15 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 15/2023 w sprawie zmiany składu komisji ds. Etyki Badań Naukowych" stworzono dnia: 2024-03-11 10:13 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Annie Jawor" zmieniono dnia: 2024-03-05 15:56 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Annie Jawor" zmieniono dnia: 2024-03-05 15:55 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania I/2024" stworzono dnia: 2024-02-26 14:52 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Administracja" zmieniono dnia: 2024-02-26 11:36 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2024-02-26 11:27 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2024-02-26 11:26 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2024-02-26 11:26 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2024-02-26 11:25 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2024-02-26 11:25 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-07-21 14:57 Osoba modyfikująca :