BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Historia zmian

 • Artykuł : "Oferta pracy - Pracownik inżynieryjno-techniczny - PLLuM" zmieniono dnia: 2024-07-17 13:59 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Oferta pracy - Anotator/Anotatorka - PLLuM" zmieniono dnia: 2024-07-17 12:52 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Oferta pracy - Anotator/Anotatorka - PLLuM" zmieniono dnia: 2024-07-15 10:51 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Oferta pracy - Anotator/Anotatorka - PLLuM" zmieniono dnia: 2024-07-15 10:49 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Oferta pracy - Anotator/Anotatorka - PLLuM" stworzono dnia: 2024-07-15 10:49 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Oferta pracy – pracownik/pracowniczka ds. promocji IS PAN" zmieniono dnia: 2024-07-15 10:43 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Aktualny wypis z Rejestru Instytutów Naukowych" zmieniono dnia: 2024-07-15 10:13 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "KONKURS na stanowisko adiunkta/adiunktki do Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa" stworzono dnia: 2024-06-26 15:35 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 23/2024 w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko sekretarza redakcji czasopisma „Sprawy Narodowościowe”." stworzono dnia: 2024-06-19 15:05 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 22/2024 w sprawie zaopiniowania przez Radę Naukową Instytutu Slawistyki PAN planu finansowego Instytutu Slawistyki PAN na rok 2024" stworzono dnia: 2024-06-19 15:03 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Annie Zawadzkiej" zmieniono dnia: 2024-06-04 15:28 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Annie Zawadzkiej" zmieniono dnia: 2024-06-04 15:28 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Annie Zawadzkiej" zmieniono dnia: 2024-06-04 15:27 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Annie Zawadzkiej" zmieniono dnia: 2024-06-04 15:26 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Annie Zawadzkiej" zmieniono dnia: 2024-06-04 15:26 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Annie Zawadzkiej" zmieniono dnia: 2024-06-04 15:24 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Annie Zawadzkiej" zmieniono dnia: 2024-06-04 15:23 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Annie Zawadzkiej" zmieniono dnia: 2024-06-04 15:22 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Annie Zawadzkiej" zmieniono dnia: 2024-06-04 15:20 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Zarządzenia Dyrektora" zmieniono dnia: 2024-06-03 13:13 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Zarządzenia Dyrektora" zmieniono dnia: 2024-06-03 13:13 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Zarządzenia Dyrektora" zmieniono dnia: 2024-06-03 13:12 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 1/2024 w sprawie określenia zasad awansu na stanowisko profesora instytutu w Instytucie Slawistyki PAN" stworzono dnia: 2024-06-03 13:12 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Zarządzenia Dyrektora" zmieniono dnia: 2024-06-03 13:10 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Zarządzenia Dyrektora" zmieniono dnia: 2024-06-03 13:09 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Karolinie Ćwiek-Rogalskiej" zmieniono dnia: 2024-05-29 15:39 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Karolinie Ćwiek-Rogalskiej" zmieniono dnia: 2024-05-29 15:38 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Karolinie Ćwiek-Rogalskiej" zmieniono dnia: 2024-05-29 15:37 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Karolinie Ćwiek-Rogalskiej" zmieniono dnia: 2024-05-29 15:37 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Wynik konkursu na stanowisko asystenta/adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa w Poznaniu" stworzono dnia: 2024-05-29 15:21 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-07-21 14:57 Osoba modyfikująca :