BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Historia zmian

 • Artykuł : "Uchwała 72/2023 w sprawie wyróżnienia dysertacji doktorskiej dr. Mikołaja Nowaka-Rogozińskiego" stworzono dnia: 2023-11-23 12:43 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 71/2023 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr. Mikołajowi Nowakowi-Rogozińskiemu" stworzono dnia: 2023-11-23 12:42 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 70/2023 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Klaudii Kosicińskiej" stworzono dnia: 2023-11-23 12:40 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 70/2023 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Klaudii Kosicińskiej" zmieniono dnia: 2023-11-23 12:38 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 70/2023 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Klaudii Kosicińskiej" zmieniono dnia: 2023-11-23 12:37 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 70/2023 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Klaudii Kosicińskiej" stworzono dnia: 2023-11-23 12:36 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 69/2023 w sprawie wyróżnienia dysertacji doktorskiej dr Dominiki Michalak. " stworzono dnia: 2023-11-23 12:31 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 68/2023 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o kulturze i religii dr Dominice Michalak." stworzono dnia: 2023-11-23 12:20 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Aktualny wypis z Rejestru Instytutów Naukowych" zmieniono dnia: 2023-11-21 12:00 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 10/2023 powołanie Zespołu HR Excellence in Research " stworzono dnia: 2023-11-15 10:12 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Przewód doktorski mgr Sary Mitschke" zmieniono dnia: 2023-11-14 10:10 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Przewód doktorski mgr Sary Mitschke" zmieniono dnia: 2023-11-09 11:10 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Przewód doktorski mgr Sary Mitschke" zmieniono dnia: 2023-11-09 11:10 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Przewód doktorski mgr. Piotra Szatkowskiego" zmieniono dnia: 2023-11-09 11:07 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Przewód doktorski mgr Sary Mitschke" stworzono dnia: 2023-11-09 11:07 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Przewód doktorski mgr. Piotra Szatkowskiego" zmieniono dnia: 2023-11-09 11:00 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Przewód doktorski mgr. Piotra Szatkowskiego" zmieniono dnia: 2023-11-09 10:59 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Redakcja biuletynu" zmieniono dnia: 2023-11-08 11:45 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Kadencja 2023-2027" zmieniono dnia: 2023-11-08 11:44 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 67/2023 z dnia 30 października 2023 r. ws. sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie Slawistyki PAN" stworzono dnia: 2023-11-06 15:45 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 66/2023 z dnia 30 października 2023 r. ws. dopuszczenia mgr. Mikołaja Nowaka-Rogozińskiego do obrony doktoratu w postępowaniu o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii." stworzono dnia: 2023-11-06 15:42 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 65/2023 z dnia 30 października 2023 r. ws. pozytywnego zaopiniowania dr Małgorzaty Kasner na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ogólnych " stworzono dnia: 2023-11-06 15:41 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 64/2023 z dnia 30 października 2023 r. ws. pozytywnego zaopiniowania dr hab. Karoliny Bielenin-Lenczowskiej, prof. IS PAN na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych " stworzono dnia: 2023-11-06 15:39 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Dyrekcja" zmieniono dnia: 2023-11-06 13:07 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Dyrekcja" zmieniono dnia: 2023-11-06 13:07 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "2019-2023" zmieniono dnia: 2023-11-06 13:05 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Poprzednie kadencje" zmieniono dnia: 2023-11-06 13:04 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Dyrekcja" zmieniono dnia: 2023-11-06 13:02 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Dyrekcja" zmieniono dnia: 2023-11-06 12:54 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "2019-2023" stworzono dnia: 2023-11-06 12:54 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-07-21 14:57 Osoba modyfikująca :