BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Historia zmian

 • Artykuł : "Uchwała nr 51/2023 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie dyscypliny podstawowej mgr. Piotra Szatkowskiego." stworzono dnia: 2023-06-26 14:17 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 50/2023 w sprawie powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Szatkowskiego" stworzono dnia: 2023-06-26 14:08 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 49/2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Piotrowi Szatkowskiemu. " stworzono dnia: 2023-06-26 14:06 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 48/2023 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie dyscypliny podstawowej mgr Sary Mitschke." stworzono dnia: 2023-06-26 14:01 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 47/2023 w sprawie powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Sary Mitschke" stworzono dnia: 2023-06-26 13:58 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 44/2023 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo mgr. Szymonowi Pogwizdowi" zmieniono dnia: 2023-06-26 13:52 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 46/2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo mgr Sarze Mitschke" zmieniono dnia: 2023-06-26 13:50 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 46/2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo mgr Sarze Mitschke" stworzono dnia: 2023-06-26 13:50 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 45/2023 w sprawie nostryfikacji dyplomu habilitacyjnego dr hab. Svitlany Matvieievej." stworzono dnia: 2023-06-26 12:14 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 44/2023 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo mgr. Szymonowi Pogwizdowi" stworzono dnia: 2023-06-26 12:09 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 43/2023 w sprawie zaopiniowania podziału zysku finansowego za rok obrotowy 2022" stworzono dnia: 2023-06-26 12:06 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 42/2023 w sprawie zaopiniowania przez Radę Naukową Instytutu Slawistyki PAN planu finansowego Instytutu Slawistyki PAN na rok 2023" stworzono dnia: 2023-06-26 12:02 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 41/2023 w sprawie zmiany Statutu Instytutu Slawistyki PAN" stworzono dnia: 2023-06-26 11:55 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 40/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Dyrekcji Instytutu Slawistyki PAN w kadencji 2019-2023" stworzono dnia: 2023-06-26 11:50 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "ZASADY REKRUTACJI WŁASNEJ INSTYTUTU SLAWISTYKI PAN DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ ANTHROPOS INSTYTUTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK" zmieniono dnia: 2023-06-26 11:47 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "ZASADY REKRUTACJI WŁASNEJ INSTYTUTU SLAWISTYKI PAN DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ ANTHROPOS INSTYTUTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK" zmieniono dnia: 2023-06-26 11:45 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 39/2023 w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji własnej Instytutu Slawistyki PAN do Szkoły Doktorskiej „Anthropos” Instytutów Polskiej Akademii Nauk. " zmieniono dnia: 2023-06-26 11:38 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 39/2023 w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji własnej Instytutu Slawistyki PAN do Szkoły Doktorskiej „Anthropos” Instytutów Polskiej Akademii Nauk. " stworzono dnia: 2023-06-26 11:37 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 38/2023 w sprawie w sprawie warunków korzystania z infrastruktury badawczej i informatycznej Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk przez osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym." zmieniono dnia: 2023-06-26 11:34 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 38/2023 w sprawie w sprawie warunków korzystania z infrastruktury badawczej i informatycznej Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk przez osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym." zmieniono dnia: 2023-06-26 11:33 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów z języka angielskiego dla pracowników Instytutu" zmieniono dnia: 2023-06-26 09:27 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Wynik zapytania ofertowego na organizację kursów z języka angielskiego dla pracowników Instytutu" stworzono dnia: 2023-06-25 20:30 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów z języka angielskiego dla pracowników Instytutu" zmieniono dnia: 2023-06-25 20:28 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów z języka angielskiego dla pracowników Instytutu" stworzono dnia: 2023-06-25 20:24 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin wynagradzania 2022" zmieniono dnia: 2023-06-22 13:44 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin Rady Naukowej" zmieniono dnia: 2023-06-22 13:39 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych" zmieniono dnia: 2023-06-22 13:39 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN" zmieniono dnia: 2023-06-22 13:38 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN" zmieniono dnia: 2023-06-22 13:36 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN" zmieniono dnia: 2023-06-22 13:36 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-07-21 14:57 Osoba modyfikująca :