BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Historia zmian

 • Artykuł : "Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Annie Jawor" zmieniono dnia: 2024-03-05 15:56 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Annie Jawor" zmieniono dnia: 2024-03-05 15:55 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania I/2024" stworzono dnia: 2024-02-26 14:52 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Administracja" zmieniono dnia: 2024-02-26 11:36 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2024-02-26 11:27 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2024-02-26 11:26 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2024-02-26 11:26 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2024-02-26 11:25 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2024-02-26 11:25 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 14/2023 w sprawie ustalenia ryczałtu przysługującego pracownikom wykonującym pracę zdalną w 2024 r." stworzono dnia: 2024-02-20 11:34 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 13/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu książek i czasopism w magazynie Instytutu Slawistyki PAN" stworzono dnia: 2024-02-20 11:32 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 12/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Instytucie Slawistyki PAN " stworzono dnia: 2024-02-20 11:30 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Aktualny wypis z Rejestru Instytutów Naukowych" zmieniono dnia: 2024-02-20 11:01 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego - I/2024" zmieniono dnia: 2024-02-19 14:18 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego - I/2024" stworzono dnia: 2024-02-15 13:50 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Kadencja 2024–2026 r." zmieniono dnia: 2024-02-14 11:15 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Poprzednie kadencje Prezydium Rady Naukowej" zmieniono dnia: 2024-02-14 11:14 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Kadencja 2023–2026 r." zmieniono dnia: 2024-02-14 11:11 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Kadencja 2023–2026 r." zmieniono dnia: 2024-02-14 11:11 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zakłady naukowe" zmieniono dnia: 2024-02-14 11:08 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Deklaracja dostępności" zmieniono dnia: 2024-02-14 11:06 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie pt. „Nowa wielojęzyczna rzeczywistość w polskim szkolnictwie wyższym: Negocjacje praktyk językowych, tożsamości i ideologii w czasach bezprecedensowej migracji i odradzającego się nacjonalizmu”" stworzono dnia: 2024-02-12 15:28 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Konkurs na Kierownika Szkoły Doktorskiej Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 1 października 2023 – 30 września 2027" stworzono dnia: 2024-02-12 15:21 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta/adiunktki do Zakładu Językoznawstwa" zmieniono dnia: 2024-02-06 14:07 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta/adiunktki do Zakładu Językoznawstwa" stworzono dnia: 2024-02-06 14:06 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 12/2024 w sprawie zaopiniowania składu osobowego Rady Naukowej czasopisma „Studia Litteraria et Historica” na lata 2024-2027" stworzono dnia: 2024-02-05 15:29 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 11/2024 w sprawie zaopiniowania zgłoszenia kandydatury dr Karoliny Ćwiek-Rogalskiej na członka Akademii Młodych Naukowców " stworzono dnia: 2024-02-05 15:28 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 10/2024 w sprawie powołania Komisji ds. oceny pracowników naukowych. " stworzono dnia: 2024-02-05 15:26 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 9/2024 w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie Slawistyki PAN" stworzono dnia: 2024-02-05 15:22 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 8/2024 w sprawie powołania Pełnomocnika Instytutu Slawistyki PAN reprezentującego Instytut w umowie pomiędzy Instytutem a Dyrektorem Instytutu oraz w sporze z nim. " stworzono dnia: 2024-02-05 15:21 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-07-21 14:57 Osoba modyfikująca :