BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Historia zmian

 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora/profesorki instytutu do Zakładu Badań Narodowościowych" zmieniono dnia: 2023-09-13 11:58 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 53/2023 w sprawie powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Kosicińskiej" zmieniono dnia: 2023-09-13 11:04 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 59/2023 z dnia 1 września 2023 r. ws. zgłoszenia do nagrody Wydziału I PAN monografii pt. Upper Sorbian Language Policy in Education. Bringing the Language Back, or Bringing It Forward?, dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej, prof. IS PAN. " stworzono dnia: 2023-09-05 11:54 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin Rady Naukowej" zmieniono dnia: 2023-08-28 13:15 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Informacja dodatkowa do wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę komputerów i oprogramowania III/2023" stworzono dnia: 2023-08-25 16:51 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania III/2023" zmieniono dnia: 2023-08-25 15:45 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania III/2023" stworzono dnia: 2023-08-25 15:40 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego - III/2023" zmieniono dnia: 2023-08-17 10:38 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego - III/2023" zmieniono dnia: 2023-08-17 10:35 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego - III/2023" stworzono dnia: 2023-08-16 15:20 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 listopada 2023 r." zmieniono dnia: 2023-07-06 10:09 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 listopada 2023 r." zmieniono dnia: 2023-07-06 10:09 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 listopada 2023 r." stworzono dnia: 2023-07-06 10:07 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie strony internetowej projektu "Visual Narratives of Civil Society. The Modern Ukraine Project"" stworzono dnia: 2023-07-04 15:42 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Aktualny wypis z Rejestru Instytutów Naukowych" zmieniono dnia: 2023-06-29 14:55 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Sprawozdanie PNT-01 za 2022 rok" zmieniono dnia: 2023-06-29 14:51 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Sprawozdanie PNT-01 za 2022 rok" stworzono dnia: 2023-06-29 14:49 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "SPRAWOZDANIE i zatwierdzenie przez Prezesa PAN sprawozdania finansowego Instytutu Slawistyki PAN za rok 2021" zmieniono dnia: 2023-06-29 14:44 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "SPRAWOZDANIE i zatwierdzenie przez Prezesa PAN sprawozdania finansowego Instytutu Slawistyki PAN za rok 2022" zmieniono dnia: 2023-06-29 14:40 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 58/2023 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie dyscypliny podstawowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora dr Dominiki Michalak" stworzono dnia: 2023-06-29 13:59 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 57/2023 w sprawie powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej dr Dominiki Michalak" stworzono dnia: 2023-06-29 13:57 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 40/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Dyrekcji Instytutu Slawistyki PAN w kadencji 2019-2023" zmieniono dnia: 2023-06-29 13:54 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów z języka angielskiego dla pracowników Instytutu" zmieniono dnia: 2023-06-28 12:27 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na szkolenia językowe dla pracowników" zmieniono dnia: 2023-06-26 16:21 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na szkolenia językowe dla pracowników" stworzono dnia: 2023-06-26 16:20 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 56/2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora dr Dominice Michalak" stworzono dnia: 2023-06-26 14:58 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 55/2023 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie dyscypliny dodatkowej – socjologii mgr Klaudii Kosicińskiej, Sary Mitschke i Piotra Szatkowskiego." stworzono dnia: 2023-06-26 14:51 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 54/2023 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie dyscypliny podstawowej mgr Klaudii Kosicińskiej." stworzono dnia: 2023-06-26 14:27 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 53/2023 w sprawie powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Kosicińskiej" stworzono dnia: 2023-06-26 14:24 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 52/2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Klaudii Kosicińskiej." stworzono dnia: 2023-06-26 14:20 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-07-21 14:57 Osoba modyfikująca :