BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
 • Zbiory Specjalne

  ZBIORY SPECJALNE IS PAN

   

  Kontakt:
  kierowniczka Zbiorów Specjalnych – dr hab. Dorota K. Rembiszewska, prof. IS PAN

  e-mail: dorota.rembiszewska@ispan.waw.pl  

  ul. Szczęśliwicka 2 m. 17, 02-352 Warszawa

   

  Zasób Zbiorów Specjalnych stanowią dokumenty aktowe związane z działalnością naukową pracowników Instytutu Slawistyki od momentu jego powstania w 1954 roku. Obejmują one materiały z następujących jednostek organizacyjnych:

  - II Pracownia Dialektologiczna Zakładu Językoznawstwa PAN 1954–1955
  - Zakład Słowianoznawstwa 1954–1976
  - Instytut Słowianoznawstwa PAN 1955–1992
  - Instytut Slawistyki PAN od 1992 r.

  Zbiory Specjalne IS PAN gromadzą:

  -     Materiały warsztatowe (są to materiały do Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego (punkty na terenie Kaszub, Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, czy też pracowników związanych z Instytutem – m.in. doc. dr hab. Wandy Budziszewskiej, prof. dr hab. Kwiryny Handke, prof. dr hab. Hanny Popowskiej-Taborskiej, prof. dr hab. Ewy Rzetelskiej-Feleszko, prof. dr hab. Jadwigi Zieniukowej).

  -     Nagrania (wśród zgromadzonych nagrań znajdują się taśmy z zapisami tekstów gwarowych staroobrzędowców z północno-wschodniej Polski, Bułgarii, USA).

  -     Unikatowe dokumenty kartograficzne (m.in. mapy napisowe do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny).

  -     Kartoteki do atlasów gwarowych: Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, Atlasu językowego kaszubszczyzny i dialektów sąsiednichAtlasu gwar Pobuża.

  -     Kartoteki do słowników gwarowych: Słownika gwary staroobrzędowców mieszkających w Polsce (autorstwa Irydy Grek-Pabisowej, Ireny Maryniakowej), Słownika huculskiego (autorstwa Jana Janowa).

  -     W postaci kartoteki zachowały się materiały gwarowe z pogranicza polsko-laskiego ze wsi Krzanowice i Krzyżanowice; kartoteka bohemistyczna prof. dra hab. Janusza Siatkowskiego, zawierająca mikrofilmy XVI-wiecznych zabytków polszczyzny.

  -     Elektroniczne bazy danych materiałów gwarowych (kartoteka do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny).

   

  Godziny pracy czytelni Zbiorów Specjalnych, ul. Szczęśliwicka 2 m. 17:

  wtorki, czwartki 11.00–15.00.

  Rozwiń artykuł Zbiory Specjalne
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-12 13:06 Autor : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data publikacji : 2019-01-12 13:06 Osoba udostępniająca na stronie : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-14 14:55 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska