BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Zbiory Specjalne

ZBIORY SPECJALNE IS PAN

 

Kontakt:
kierowniczka Zbiorów Specjalnych – dr hab. Dorota K. Rembiszewska, prof. IS PAN

e-mail: dorota.rembiszewska@ispan.waw.pl  

ul. Szczęśliwicka 2 m. 17, 02-352 Warszawa

 

Zasób Zbiorów Specjalnych stanowią dokumenty aktowe związane z działalnością naukową pracowników Instytutu Slawistyki od momentu jego powstania w 1954 roku. Obejmują one materiały z następujących jednostek organizacyjnych:

- II Pracownia Dialektologiczna Zakładu Językoznawstwa PAN 1954–1955
- Zakład Słowianoznawstwa 1954–1976
- Instytut Słowianoznawstwa PAN 1955–1992
- Instytut Slawistyki PAN od 1992 r.

Zbiory Specjalne IS PAN gromadzą:

-     Materiały warsztatowe (są to materiały do Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego (punkty na terenie Kaszub, Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, czy też pracowników związanych z Instytutem – m.in. doc. dr hab. Wandy Budziszewskiej, prof. dr hab. Kwiryny Handke, prof. dr hab. Hanny Popowskiej-Taborskiej, prof. dr hab. Ewy Rzetelskiej-Feleszko, prof. dr hab. Jadwigi Zieniukowej).

-     Nagrania (wśród zgromadzonych nagrań znajdują się taśmy z zapisami tekstów gwarowych staroobrzędowców z północno-wschodniej Polski, Bułgarii, USA).

-     Unikatowe dokumenty kartograficzne (m.in. mapy napisowe do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny).

-     Kartoteki do atlasów gwarowych: Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, Atlasu językowego kaszubszczyzny i dialektów sąsiednichAtlasu gwar Pobuża.

-     Kartoteki do słowników gwarowych: Słownika gwary staroobrzędowców mieszkających w Polsce (autorstwa Irydy Grek-Pabisowej, Ireny Maryniakowej), Słownika huculskiego (autorstwa Jana Janowa).

-     W postaci kartoteki zachowały się materiały gwarowe z pogranicza polsko-laskiego ze wsi Krzanowice i Krzyżanowice; kartoteka bohemistyczna prof. dra hab. Janusza Siatkowskiego, zawierająca mikrofilmy XVI-wiecznych zabytków polszczyzny.

-     Elektroniczne bazy danych materiałów gwarowych (kartoteka do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny).

 

Godziny pracy czytelni Zbiorów Specjalnych, ul. Szczęśliwicka 2 m. 17:

wtorki, czwartki 11.00–15.00.


Data wytworzenia: 2019-01-01 Autor: Rada Naukowa Data publikacji: 2019-01-02 10:01 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-25 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-26 11:26 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska