BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
 • W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytanie ofertowe, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 20.01.2022 r. do godz. 12, do Zamawiającego wpłynęło 11 ofert, złożonych przez:

  Lp. Oferent I część - urządzenia II część – infrastruktura sieciowa III część - licencje Miejsce w rankingu
  1. SYRIANA JOANNA FISCHER, 
  ul. Porębskiego 28/17 
  80-180 Gdańsk
  86801,10 zł 13099,50 zł 9532,50 zł VI - część I
  IV - część II
  V - część III
  2.

  Full Media
  Tomasz Irzmański
  ul. Banacha 121
  26-604 Radom

  87699,00 zł

  15485,70 zł

  9876,90 zł

  VII - część I
  VII - część II
  VI - część III
  3. Prefer Sp.Jawna
  ul. Solec 30 lok.15 
  00-403 Warszawa

  80850,36 zł

  12560,76 zł

  8090,94 zł

  I - część I
  II  - część II
  II - część III
  4.

  FAXPOL Andrzej Iwanowicz Sp. z o.o.
  ul. Dzielna 15
  01-029 Warszawa

  89905,62 zł

  brak brak IX - część I
  5. Solus System 
  ul. Jarzębinowa 22 
  26-065 Piekoszów
  brak brak

  8485,77 zł

  IV - część III
  6. GIGA MULTIMEDIA 
  Włodarzewska 65B
  02-384 Warszawa
  błąd

  16482,00 zł

  10701,00 zł

  VIII - część II
  VII - część III
  7. Compro 
  ul. Sowińskiego 4
  40-018 Katowice
  83781,45 zł 14698,50 zł 8340,63 zł IV - część I
  VI - część II
  III - część III
  8.

  INFOKOMP - ANDRZEJ SALAMON
  ul. Kręta 78
  43-502 Czechowice-Dziedzice

  83640,00 zł brak brak III - część I
  9.

  COMCOM Olga Kwiatkowska
  ul. Frontowa 4b
  26-600 Radom

  89277,09 zł

  14516,46 zł

  brak VIII - część I
   V - część II
  10. iCOD.pl Sp. z o.o.
  ul. Grażyńskiego 51
  43-300 Bielsko-Biała

  84990,54 zł

  12838,74 zł

  8054,04 zł

  V - część I
   III - część II
  I - część III
  11.

  Centrum Informatyczne PolSoft s.c.
  ul. Bukowiecka 92
  03-893 Warszawa

  82496,10 zł 12546,00 zł brak II - część I
   I - część II


  Wszystkie oferty na wybrane części zapytania ofertowego kompletne. W ofercie nr 6 w części I wystąpił błąd w kolumnie „całość brutto” w pozycji nr 2 (wpisano 2718,20 zł zamiast 1 2718,20 zł), w związku z czym nie może być uwzględniona przy rankingu ofert na I część (Urządzenia).

  Wszystkie oferty złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców.

  Zamówienie w częściach zostanie udzielone w następujący sposób:

  Część 1. - komputery zostanie udzielona firmie Prefer Sp.Jawna, ul. Solec 30 lok.15, 00-403 Warszawa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową 80 850,36 zł

  Część 2. – urządzenia internetowe zostanie udzielona firmie Centrum Informatyczne PolSoft s.c., ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w kwocie 12 546,00 zł.

  Część 3. - programy zostanie udzielona firmie iCOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w kwocie 8 054,04 zł.

  Więcej
 • Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania - I/2022

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego, z uwagi na wartość, nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

  Termin składania ofert upływa dnia 20.01.2022 r. o godz. 12.00

  -------------

  Pytania:

  1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę laptopa innego niż wskazany DELL Latitude 3510 15.6inch FHD i5-10310U 8GB 512GB SSD W10P spełniający kryteria techniczne. Obecnie na rynku jest problem z dostępnością w/w. Proponujemy zatem model Dell Latitude 3520 N018L352015EMEA i5-1135G7/15,6FHD/8GB/512SSD/Int/W10Pro.
   
  Zamawiający dopuszcza model DELL Latitude 3520 15.6inch FHD i5-1135G7 8GB 512GB SSD W10P Jednakże zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania jeśli koszt tego modelu znacząco przekroczy budżet założony na zakup tego asortymentu.
   

  2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę serwera innego niż wskazany Dell T140 E-2124 32GB 2x1TB H330 DVDRW 3Y spełniającego kryteria techniczne. Obecnie na rynku jest problem z dostępnością w/w. Proponujemy zatem model Dell T140 E-2136 32GB 2x1TB H330 DVDRW PET140PL03.

  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 2 modelu Dell T140 E-2136 32GB 2x1TB H330 DVDRW PET140PL03.

  Więcej
 •  

  W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytania ofertowe, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 10.12.2021 r. do godz. 12, do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty, złożone przez:

  1. Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków - wartość oferty: 5 102,10 - oferta niekompletna (brak 4 pozycji)
  2. Syriana Joanna Fischer ul. Porębskiego 28/17; 80-180 Gdańsk - wartość oferty: 15 719,40 zł
  3. PREFER Z. PILASZEK Sp. Jawna, ul. Solec 30/15; 00-403 Warszawa - wartość oferty: 16 020,75 zł 

  2 oferty kompletne. Złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców.

  Zamówienie zostanie udzielone firmie, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową tj.  Syriana Joanna Fischer ul. Porębskiego 28/17; 80-180 Gdańsk

  Więcej
 • Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego - V/2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego, z uwagi na wartość, nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

  Termin składania ofert upływa dnia 10.12.2021 r. o godz. 12.00

  ---------------------------------------------------------------------------

  Doprecyzowanie informacji o przedmiocie zamówienia.

  Dot pozycji nr. 3 - Prawidłowa nazwa to: Rejestrator dźwięku Zoom H1n

  pozycja nr. 4 - Prawidłowa nazwa to: Rejestrator dźwięku Zoom H4n Pro

  pozycja nr. 9 - Prawidłowa nazwa to: dysk zewnętrzny WD My Passport Go 500GB SSD USB 3.0/2.0 niebiesko-czarny w ilości 4 sztuki

  pozycja nr. 10 - Prawidłowa nazwa to: dysk zewnętrzny WD My Passport Go 500GB SSD USB 3.0/2.0 żółto-czarny w ilości 3 sztuki

  pozycja nr. 11 - została wykreślona

  Skorygowany koszyk zawiera 11 pozycji nie zmieniając całkowitej ilości zamawianych produktów.

  Więcej
 • W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytania ofertowe, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 06.07.2021 r. do godz. 12, do Zamawiającego wpłynęło 8 ofert, złożonych przez:

  1. WRComputers Agnieszka Kaca, ul. Janowska 3m; 26-600 Radom – wartość oferty : 12 985,11 zł
  2. PREFER Z. PILASZEK Sp. Jawna, ul. Solec 30/15; 00-403 Warszawa - wartość oferty: 11 279,10 zł
  3. Microsystem Group Andrzej Synejko, Joanna Synejko Sp. J., ul. Górczewska 69/73, 01-401 Warszawa – wartość oferty : 14 074,89 zł
  4. Syriana Joanna Fischer ul. Porębskiego 28/17; 80-180 Gdańsk - wartość oferty: 12 546,00 zł
  5. BIURO MARKET Leszek Kulina Sp. Jawna, ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce - wartość oferty: 11559,54 zł
  6. Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków - wartość oferty: 21 859,79 - oferta niekompletna (brak 6 pozycji)
  7. 
  Atut Centrum sp. z o.o. , ul. ks.Prymasa A. Hlonda 10/134; 02-972 Warszawa – wartość oferty : 12 159,47 zł
  8. INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski, ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk - wartość oferty: 12 810,45 zł

  7 ofert kompletnych. Złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców.

  Zamówienie zostanie udzielone firmie, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową tj. PREFER Z. PILASZEK Sp. Jawna, ul. Solec 30/15; 00-403 Warszawa

  Więcej
 • Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń peryferyjnych i akcesoriów komputerowych - IV/2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego, z uwagi na wartość, nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

  Termin składania ofert upływa dnia 06.07.2021 r. o godz. 12.00

  Więcej
 • Drugi z kolei Wykonawca nie potwierdził gotowości do podpisania umowy dostawy oprogramowania w określonym terminie, zatem Zamawiający zgłosił się z zapytaniem do trzeciego z kolei Wykonawcy, który wyraził chęć podpisania umowy.

  Więcej
 • Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w części II zrezygnował z realizacji zamówienia. Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z zapisami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, Zamawiający zwrócił się z zapytaniem dotyczącym możliwość realizacji zamówienia do drugiego w kolejności Wykonawcy.

  Więcej
 • W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytanie ofertowe, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 21.04.2021 r. do godz. 12, do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert, złożonych przez:

  Oferent

  I część - urządzenia

  II część - programy

  Miejsce w rankingu

  1. SYRIANA JOANNA FISCHER, 
  ul. Porębskiego 28/17; 80-180 Gdańsk

  82 348,50 zł

  8 345,55 zł

  II - część I
  I - część II

  2. Direct sp.j., 
  ul. Lubelska 12/14; 03-802 Warszawa

  brak 1 pozycji

  oferta niepełna

  8 762,52 zł

   

  V - część II

  3. x-kom sp. z o.o., 
  ul. Bojemskiego 25; 
  42-202 Częstochowa

  78 939,00 zł

  8 716,00 zł

  I - część I
  IV - część II

  4. Prefer Sp.Jawna
  ul.Solec 30 lok.15; 
  00-403 Warszawa

  brak

  8 485,77 zł

  III - część II

  5. Alltech Sp. j. 
  Z. Pająk A. Pająk ul. Spółdzielcza 33; 09-407 Płock

  83 091,42 zł

  8 431,65 zł

  III - część I
  II - część II

   

  Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia wynosiła odpowiednio: 79658,50 zł brutto dla części I i 9199 zł brutto dla części II.

  Oferty 1,3,4 i 5 kompletne. W ofercie nr 2 brak pozycji nr 1 w związku z czym nie może być uwzględniona przy rankingu ofert na I część (Urządzenia).

  Wszystkie oferty złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców.

  Zamówienie w częściach zostanie udzielone w następujący sposób:

  Część 1. - komputery zostanie udzielona firmie x-kom sp. z o.o., ul. Bojemskiego 25; 42-202 Częstochowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową 78939,00 zł

  Część 2. - programy zostanie udzielona firmie SYRIANA JOANNA FISCHER, ul. Porębskiego 28/17; 80-180 Gdańsk, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w kwocie 8345,55 zł.

  Więcej
 • Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania - III/2021

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego, z uwagi na wartość, nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

  Termin składania ofert upływa dnia 21.04.2021 r. o godz. 12.00

  Więcej
Data stworzenia : 2019-01-11 12:53 Autor : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data publikacji : 2019-01-11 12:53 Osoba udostępniająca na stronie : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji : 2022-01-13 16:43 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska