BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Historia zmian

 • Artykuł : "Regulamin Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN" zmieniono dnia: 2023-06-22 13:35 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin Ochrony Danych Osobowych" stworzono dnia: 2023-06-22 12:41 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin Rady Naukowej" zmieniono dnia: 2023-06-22 12:36 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin Rady Naukowej" zmieniono dnia: 2023-06-22 12:36 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin pracy zdalnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19" zmieniono dnia: 2023-06-22 12:28 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W INSTYTUCIE SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK" usunięto dnia: 2023-06-22 12:20 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W INSTYTUCIE SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK" usunięto dnia: 2023-06-22 12:20 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W INSTYTUCIE SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK" stworzono dnia: 2023-06-22 12:08 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 38/2023 w sprawie w sprawie warunków korzystania z infrastruktury badawczej i informatycznej Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk przez osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym." stworzono dnia: 2023-06-22 11:20 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 37/2023 w sprawie wyznaczenia tematu egzaminu w zakresie dyscypliny podstawowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii dr Dominice Michalak." stworzono dnia: 2023-06-22 11:17 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 36/2023 w sprawie wyznaczenia tematu egzaminu w zakresie dyscypliny podstawowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Klaudii Kosicińskiej." stworzono dnia: 2023-06-22 11:14 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 27/2023 RN IS PAN ws. wyznaczenia promotorki na wniosek mgr Sary Mitschke w post. o nadanie st. dr nauk humanistycznych w dysc. językoznawstwo mgr Sarze Mitschke i zatwierdzenie tytułu jej rozprawy doktorskiej. " zmieniono dnia: 2023-06-22 11:06 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 35/2023 w sprawie wyznaczenia tematu egzaminu w zakresie dyscypliny podstawowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo mgr. Piotrowi Szatkowskiemu." stworzono dnia: 2023-06-22 11:05 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 34/2023 w sprawie wyznaczenia tematu egzaminu w zakresie dyscypliny podstawowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo mgr Sarze Mitschke." stworzono dnia: 2023-06-22 11:02 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 33/2023 w sprawie uznania, że prof. Oliver Reisner posiada znaczące osiągnięcia naukowe w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, której dotyczy rozprawa doktorska mgr Klaudii Kosicińskiej." stworzono dnia: 2023-06-22 10:48 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 32/2023 w sprawie uznania, że dr Karolina Follis posiada znaczące osiągnięcia naukowe w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, której dotyczy rozprawa doktorska Dominiki Michalak." stworzono dnia: 2023-06-22 10:39 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 31/2023 w sprawie uznania, że prof. Goro Christoph Kimura posiada znaczące osiągnięcia naukowe w dyscyplinie językoznawstwo, której dotyczy rozprawa doktorska mgr Sary Mitschke. " zmieniono dnia: 2023-06-22 10:37 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 31/2023 w sprawie uznania, że prof. Goro Christoph Kimura posiada znaczące osiągnięcia naukowe w dyscyplinie językoznawstwo, której dotyczy rozprawa doktorska mgr Sary Mitschke. " zmieniono dnia: 2023-06-22 10:37 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 31/2023 w sprawie uznania, że prof. Goro Christoph Kimura posiada znaczące osiągnięcia naukowe w dyscyplinie językoznawstwo, której dotyczy rozprawa doktorska mgr Sary Mitschke. " stworzono dnia: 2023-06-22 10:31 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 30/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk " zmieniono dnia: 2023-06-21 14:35 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 30/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk " zmieniono dnia: 2023-06-21 14:32 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Komisje" zmieniono dnia: 2023-06-21 14:04 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Komisje" zmieniono dnia: 2023-06-21 14:03 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Komisje" zmieniono dnia: 2023-06-21 14:02 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Przedstawiciele pracowników i pracowniczek na potrzeby kontaktów z pracodawcą" zmieniono dnia: 2023-06-21 13:59 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "KOMISJA SOCJALNA" zmieniono dnia: 2023-06-21 13:59 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "KOMISJA DS. FINANSOWANIA KONFERENCJI I TŁUMACZEŃ" zmieniono dnia: 2023-06-21 13:58 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "KOMISJA DS. OCENY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH" zmieniono dnia: 2023-06-21 13:57 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 30/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk " stworzono dnia: 2023-06-21 12:32 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "KOMISJA DYSCYPLINARNA" zmieniono dnia: 2023-06-21 11:19 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-07-21 14:57 Osoba modyfikująca :