BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Historia zmian

 • Artykuł : "Uchwała nr 81/2023 ws." stworzono dnia: 2023-12-21 13:46 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH" zmieniono dnia: 2023-12-21 13:39 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH" zmieniono dnia: 2023-12-21 13:38 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Klauzula Informacyjna" zmieniono dnia: 2023-12-21 13:37 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania IV/2023" stworzono dnia: 2023-12-04 14:25 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Sary Mičkec/Mitschke" zmieniono dnia: 2023-11-29 15:12 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Szatkowskiego" stworzono dnia: 2023-11-29 12:41 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Sary Mičkec/Mitschke" zmieniono dnia: 2023-11-29 12:38 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Sary Mičkec/Mitschke" stworzono dnia: 2023-11-29 12:37 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgra Mikołaja Nowak-Rogozińskiego" zmieniono dnia: 2023-11-29 12:33 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 11/2023 ws. powołania składu Komisji ds. wdrożenia „Planu równości płci w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Działania równościowe na lata 2022-2025”" stworzono dnia: 2023-11-29 12:30 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Dane teleadresowe Instytutu" zmieniono dnia: 2023-11-29 12:24 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego - IV/2023" zmieniono dnia: 2023-11-28 10:40 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego - IV/2023" zmieniono dnia: 2023-11-24 14:29 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego - IV/2023" zmieniono dnia: 2023-11-24 14:29 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Redakcja biuletynu" zmieniono dnia: 2023-11-24 12:08 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2023-11-24 12:07 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Baza lokalowa" zmieniono dnia: 2023-11-24 12:06 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Dane teleadresowe Instytutu" zmieniono dnia: 2023-11-24 12:04 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego - IV/2023" zmieniono dnia: 2023-11-23 15:59 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego - IV/2023" stworzono dnia: 2023-11-23 15:52 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 80/2023 w sprawie powołania Rady Naukowej serii „Studia Gwarowe / Діалектологічні студії” na lata 2023-2026" stworzono dnia: 2023-11-23 13:06 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 79/2023 w sprawie zaopiniowania składu redakcji czasopisma „Studia Litteraria et Historica”" stworzono dnia: 2023-11-23 13:04 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 78/2023 w sprawie zaopiniowania kandydatury dr. Konrada Matyjaszka na redaktora naczelnego czasopisma „Studia Litteraria et Historica”." stworzono dnia: 2023-11-23 13:02 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 77/2023 w sprawie zaopiniowania dr hab. Doroty Pazio-Wlazłowskiej, prof. IS PAN jako kandydatki do funkcji Kierowniczki Zakładu Językoznawstwa" stworzono dnia: 2023-11-23 13:00 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 76/2023 w sprawie zmiany Regulaminu nadawania stopnia doktora w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu nadawania stopnia doktora w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk." stworzono dnia: 2023-11-23 12:58 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 75/2023 w sprawie wyznaczenia promotorki i promotorki pomocniczej na wniosek mgr Magdaleny Bubík w postępowaniu o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Magdalenie Bubík" zmieniono dnia: 2023-11-23 12:56 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 75/2023 . w sprawie wyznaczenia promotorki i promotorki pomocniczej na wniosek mgr Magdaleny Bubík w postępowaniu o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Magdalenie Bubík" stworzono dnia: 2023-11-23 12:56 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 74/2023 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o kulturze i religii dr Annie Zawadzkiej" stworzono dnia: 2023-11-23 12:47 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała 73/2023 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, dr Annie Jawor" stworzono dnia: 2023-11-23 12:45 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-07-21 14:57 Osoba modyfikująca :