BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Wynik konkursu na stanowisko stanowisko post-doc w projekcie pt „Dokumenty i biurokracja w regionach poniemieckich: państwowotwórczość, regulacja i kontrola w Polsce i Czechosłowacji"

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu

na stanowisko stanowisko post-doc w projekcie pt „Dokumenty i biurokracja w regionach poniemieckich: państwowotwórczość,

regulacja i kontrola w Polsce i Czechosłowacji (od lat 40.do 70. XX wieku)”

z dnia 31 stycznia 2022 r. .

Do II etapu konkursu przeszły 2 osoby:

1. dr Dorota Mackenzie

2. dr Izabela Mrzygłód

Komisja do spraw procedury konkursowej w składzie:

dr Karolina Ćwiek-Rogalska – przewodnicząca Komisji dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN

dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN

dr hab. Robert Kulmiński, prof. UW

po zapoznaniu się z przedstawionymi przez kandydatki dokumentami i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, postanowiła przyznać następującą ilość punktów:

 

dr Dorota Mackenzie

1. Za dorobek naukowy oraz działalność popularyzatorską - 20 punktów

2. Za doświadczenie organizacyjne - 8 punktów

3. Za dydaktykę - 10 punktów

4. Za przedstawienie przez kandydata zamierzeń badawczych – 15 punktów Ogółem - 53 punkty

 

dr Izabela Mrzygłód

1. Za dorobek naukowy oraz działalność popularyzatorską - 30 punktów

2. Za doświadczenie organizacyjne - 10 punktów

3. Za dydaktykę - 10 punktów

4. Za przedstawienie przez kandydata zamierzeń badawczych - 45 punktów

Ogółem - 95 punktów

Komisja wystąpiła z wnioskiem do Dyrektorki Instytutu Slawistyki PAN o zatrudnienie na stanowisku post-doc dr Izabeli Mrzygłód.

 

 


Data wytworzenia: 2022-01-31 Autor: Komisja ds. konkursu na stanowiska naukowe - Nicole Dołowy-Rybińska Data publikacji: 2022-02-01 12:22 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-30 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-05-29 15:24 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska