BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko profesora/profesorki instytutu w Instytucie Slawistyki PAN z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Do konkursu zgłosiła się: prof. dr hab. Alena Rudenka
Komisja do spraw procedury konkursowej w składzie:
dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN - przewodnicząca Komisji
dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN
dr hab. Maksim Duškin, prof. IS PAN
po zapoznaniu się z przedstawionymi przez kandydatkę dokumentami i przeprowadzeniu
rozmowy kwalifikacyjnej, postanowiła przyznać następującą ilość punktów:
1. Za dorobek naukowy oraz działalność popularyzatorską - 30 punktów
2. Za doświadczenie organizacyjne, w tym umiejętność zdobywania funduszy na badania - 10 punktów
3. Za dydaktykę - 10 punktów
4. Za przedstawienie przez kandydata zamierzeń badawczych - 50 punktów
Ogółem 100 punktów.
Komisja wystąpiła z wnioskiem do Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN o zatrudnienie prof. Aleny Rudenki na stanowisku profesorki instytutu w IS PAN.


Data wytworzenia: 2022-04-14 Autor: Komisja ds. konkursu na stanowiska naukowe - Nicole Dołowy-Rybińska Data publikacji: 2022-04-14 12:01 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-30 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-26 11:26 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska