BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Wynik naboru w ramach konkursu na asystenta lub adiunkta w Zakładzie Badań Narodowościowych

Protokół
Z posiedzenia komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu
na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Badań Narodowościowych IS PAN
z dnia 18 listopada 2021 r.

 

Do II etapu konkursu zgłosiły 3 osoby się:

1. Aliaksandr Paharely

2. Natalia Judzińska

3. Stanisław Boridczenko

 

Komisja do spraw procedury konkursowej w składzie:

dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN- Przewodnicząca Komisji
prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir
prof. dr hab. Ryszard Grzesik
dr Jakub Banasiak – protokolant

po zapoznaniu się z przedstawionymi przez kandydata dokumentami i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej postanowiła przyznać następującą ilość punktów:

Aliaksandr Paharely

1. Za dorobek naukowy oraz działalność popularyzatorską - 25 punktów 
2. Za doświadczenie organizacyjne - 10 punktów
3. Za dydaktykę - 5 punktów
4. Za przedstawienie przez kandydata zamierzeń badawczych – 20 punktów

Ogółem 50 punktów

Natalia Judzińska

1. Za dorobek naukowy oraz działalność popularyzatorską - 25 punktów
2. Za doświadczenie organizacyjne - 10 punktów
3. Za dydaktykę - 5 punktów
4. Za przedstawienie przez kandydata zamierzeń badawczych – 50 punktów

Ogółem - 90 punktów.

Stanisław Boridczenko

1. Za dorobek naukowy oraz działalność popularyzatorską - 25 punktów
2. Za doświadczenie organizacyjne - 10 punktów
3. Za dydaktykę - 10 punktów
4. Za przedstawienie przez kandydata zamierzeń badawczych – 25 punktów

Ogółem - 70 punktów.

Komisja występuje z wnioskiem do Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN o zatrudnienie na stanowisku asystenta mgr Natalii Judzińskiej.


Data wytworzenia: 2021-11-18 Autor: Zastępca Dyrektora ds. Naukowych - Nicole Dołowy-Rybińska Data publikacji: 2021-11-22 12:12 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-30 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-26 11:26 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska