BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Wynik naboru w ramach konkursu na stanowisko adiunkta

Protokół
z posiedzenia komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko adiunkta w IS PAN
z dnia 18 listopada 2021 r.


Do II etapu konkursu zgłosiła się 1 osoba:
1. dr Marzena Maciulewicz

Komisja do spraw procedury konkursowej w składzie:
dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN, Przewodnicząca Komisji
dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN
dr hab. Aliaksandr Smalianchuk, prof. IS PAN
dr Jakub Banasiak - protokolant

po zapoznaniu się z przedstawionymi przez kandydata dokumentami i przeprowadzeniu rozmowy
kwalifikacyjnej, postanowiła przyznać następującą ilość punktów:

dr Marzena Maciulewicz
1. Za dorobek naukowy oraz działalność popularyzatorską - 25 punktów
2. Za doświadczenie organizacyjne - 10 punktów
3. Za dydaktykę - 10 punktów
4. Za przedstawienie przez kandydata zamierzeń badawczych – 50 punktów
Ogółem - 95 punktów

Komisja występuje z wnioskiem do Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN o zatrudnienie na
stanowisku adiunkta dr Marzeny Maciulewicz.

 


Data wytworzenia: 2021-11-18 Autor: Zastępca Dyrektora ds. Naukowych - Nicole Dołowy-Rybińska Data publikacji: 2021-11-23 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-30 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-21 12:13 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska