BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Studia doktoranckie

P.O. KIEROWNICZKA STUDIÓW DOKTORANCKICH

dr Anna Boguska, e-mail: anna.boguska@ispan.waw.pl  
dyżury: w dniach i w godzinach zjazdów doktoranckich, ul. Jaracza 6/12 (z przerwą na kulturoznawcze seminarium naukowe).

 

Pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej

 

Interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej będą prowadzone w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w latach 2018/2019-2022/2023.

O studiach:
Czteroletnie interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej przeznaczone są dla osób zainteresowanych różnymi aspektami funkcjonowania języka i społeczeństwa na terenach wielokulturowych i wielojęzycznych. Doktoranci i Doktorantki poznają podstawowe metody badań socjolingwistycznych, łączących w sobie metodologię badań językoznawczych, etnologicznych, kulturoznawczych i socjologicznych. Zdobędą również kompetencje niezbędne do pracy w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym, a także na obszarach kontaktów i konfliktów międzykulturowych.

O programie:
Program studiów podzielony jest na dwie części. Dwa pierwsze lata studiów poświęcone będą na: zdobycie podstaw teoretycznych i warsztatu metodologicznego podczas zajęć ze specjalistami z Polski i zagranicy oraz w czasie szkół letnich; zdobycie umiejętności „miękkich" potrzebnych do prezentowania wyników badań oraz pozyskiwania na nie funduszy; warsztaty z praktykami prac na terenach wielokulturowych i wielojęzycznych. Druga część studiów poświęcona będzie przede wszystkim badaniom terenowym i przygotowaniu rozprawy doktorskiej w ciągłym kontakcie z promotor(k)ami. Doktorantki i Doktoranci odbędą w tym czasie miesięczny staż w zagranicznej instytucji naukowej i będą uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach.

Korzyści:

Praca z doświadczonymi badaczami i badaczkami z Instytutu Slawistyki PAN, prowadzącymi badania językoznawcze, etnologiczne, kulturoznawcze i socjolingwistyczne;
Kontakty z zapraszanymi na wykłady i seminaria badaczami i badaczkami ze świata;
Zdobycie kompetencji pozwalających na dalszą pracę naukową bądź na pracę na terenach wielokulturowych i/lub wielojęzycznych;
Zdobycie kompetencji w pozyskiwaniu środków finansowych na badania oraz działania kulturowe/społeczne;
Udział w lektoratach językowych (język polski jako język obcy lub język badań terenowych);
Stypendium naukowe w wysokości min. 1600 zł/miesięcznie przyznawane przez cały okres studiów doktoranckich (4 lata);
Miesięczny staż w zagranicznej instytucji naukowej finansowany przez Instytut Slawistyki PAN;
Udział w dwóch zagranicznych konferencjach naukowych finansowany przez Instytut Slawistyki PAN.

Finansowanie:
Program studiów jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich).


Data wytworzenia: 2019-01-01 Autor: Rada Naukowa Data publikacji: 2019-01-01 09:01 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-16 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-05-29 15:24 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska