BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
  • Projekt ON-SCIENCE – „Nauka on-line. Przeciwdziałanie wykluczeniu w międzynarodowej przestrzeni wirtualnej”. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych ma na celu włączenie współczesnej slawistyki w obieg międzynarodowy oraz podniesienie prestiżu Instytutu Slawistyki PAN jako ośrodka prowadzącego wyspecjalizowane badania na światowym poziomie.

    Celem projektu jest umiędzynarodowienie IS PAN poprzez zwiększenie mobilności i widoczności on-line oraz przeciwdziałanie wykluczeniu w przestrzeni wirtualnej, a także przygotowanie na przyjęcie większej liczby badaczy zagranicznych. Utrzymanie pozycji Instytutu jako prestiżowego ośrodka slawistycznego w warunkach zmieniającej się rzeczywistości komunikacyjnej wymaga od nas modernizacji infrastruktury, jak również podniesienia kompetencji kadry naukowej i administracyjnej.

    Rozwiń artykuł
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2022-07-27 13:57 Autor : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data publikacji : 2022-07-27 13:57 Osoba udostępniająca na stronie : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji : 2022-07-27 14:15 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska