BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Projekt ON-SCIENCE – „Nauka on-line. Przeciwdziałanie wykluczeniu w międzynarodowej przestrzeni wirtualnej”. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych ma na celu włączenie współczesnej slawistyki w obieg międzynarodowy oraz podniesienie prestiżu Instytutu Slawistyki PAN jako ośrodka prowadzącego wyspecjalizowane badania na światowym poziomie.

Celem projektu jest umiędzynarodowienie IS PAN poprzez zwiększenie mobilności i widoczności on-line oraz przeciwdziałanie wykluczeniu w przestrzeni wirtualnej, a także przygotowanie na przyjęcie większej liczby badaczy zagranicznych. Utrzymanie pozycji Instytutu jako prestiżowego ośrodka slawistycznego w warunkach zmieniającej się rzeczywistości komunikacyjnej wymaga od nas modernizacji infrastruktury, jak również podniesienia kompetencji kadry naukowej i administracyjnej.

Specyfika badań prowadzonych w IS PAN polega na wyjątkowej perspektywie poznawczej: obserwacji zjawisk w wymiarze lokalnym, regionalnym, narodowym oraz pograniczy, zarówno polskich, jak i innych kultur słowiańskich. Choć zachodnioeuropejskie środowiska naukowe są żywo zainteresowane tymi zjawiskami, pomijają one wyniki tutejszych badań, i nie mają ugruntowania w lokalnych kontekstach. Brak dyskusji między badaczami Wschodu (jak określamy obszar słowiański) a Zachodu wynika nie tyle z geograficznego dystansu, ile z innego stylu uprawiania nauki i barier komunikacyjnych.

Osiągnięcie tego celu zapewni realizacja następujących zadań:

  • organizacja Welcome Centre
  • podniesienie kompetencji informatyczno-technologicznych
  • przygotowanie organizacyjne instytucji do obsługi naukowców zagranicznych
  • podniesienie kompetencji międzykulturowych
  • podniesienie kompetencji w zakresie polityki publikacyjnej
  • podniesienie kompetencji komunikacyjnych w zakresie znajomości języka angielskiego.

W rezultacie spodziewamy się wzmocnienia pozycji IS PAN w międzynarodowej przestrzeni akademickiej dzięki zniesieniu barier kompetencyjnych i infrastrukturalnych związanych z przeniesieniem życia naukowego do sieci.

Kierowniczka projektu: Dr Olha Tkachenko

Okres realizacji: 1 maja 2022 – 30 kwietnia 2023

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.


Data wytworzenia: 2022-07-11 Autor: Emil Chról Data publikacji: 2022-07-27 14:20 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-27 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-26 11:26 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska