BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
 • Projekt „EASTWEST – Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych” ma na celu włączenie współczesnej slawistyki w obieg międzynarodowy oraz podniesienie prestiżu Instytutu Slawistyki PAN jako ośrodka prowadzącego wyspecjalizowane badania na światowym poziomie.

  Specyfika profilu IS PAN polega na wyjątkowej perspektywie poznawczej: badania dotyczą zjawisk lokalnych (regionalnych, narodowych, pograniczy) nie tylko polskich, ale także innych kultur słowiańskich. Choć zachodnioeuropejskie środowiska naukowe są żywo zainteresowane tymi zjawiskami, pomijają one wyniki tutejszych badań i nie mają ugruntowania w lokalnych kontekstach. Brak dyskusji między badaczami Wschodu (jak określamy obszar słowiański) a Zachodu wynika nie tyle z geograficznego dystansu, ile z innego stylu uprawiania nauki i barier komunikacyjnych.

  Realizacja projektu ma na celu wzmocnienie wyjątkowego potencjału IS PAN do transmitowania wiedzy z obszarów słowiańskich do obiegu światowego przez podniesienie kompetencji kadry naukowej i administracyjnej IS PAN dotyczącej wymiany międzynarodowej, poszerzenie zasięgu wyników badań, wzrost liczby międzynarodowych projektów naukowych oraz zwiększenie widoczności, atrakcyjności i przyjazności IS PAN dla zagranicznych badaczy.

  Osiągnięcie celów zapewnia realizacja następujących zadań:

  - podniesienie kompetencji w zakresie języków kongresowych – kursy języka angielskiego i niemieckiego;
  - internacjonalizacja w środowisku internetowym – przygotowanie anglojęzycznej wersji strony internetowej IS PAN oraz dokumentów regulujących prace w Instytucie;
  - budowanie kompetencji międzykulturowych i kształcenie umiejętności zarządzania nauką w warunkach wielokulturowości – szkolenia tzw. umiejętności miękkich, które pozwolą budować postawę otwartości, efektywnie tworzyć zespoły wielonarodowe i zarządzać nimi z uszanowaniem odmienności kulturowej;
  - umiędzynarodowienie naukowców „w domu” przez zwiększenie dostępu do badań prowadzonych na Zachodzie – zakup dostępu do baz czasopism.

  Kierowniczka projektu: dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk.

  Okres realizacji: 2018–2020, POWER Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

  Rozwiń artykuł Projekt „EASTWEST – Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych”
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-11-06 11:43 Autor : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data publikacji : 2019-11-06 11:43 Osoba udostępniająca na stronie : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji : 2019-11-06 12:29 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska