BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Zarządzenia Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN 2019 rok

Zarządzenie Nr 1 w sprawie zmian w sposobie ustalania zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postepowań o nadanie tytułu naukowego profesora w Instytucie Slawistyki PAN.

Zarządzenie Nr 2 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 3 w sprawie "Regulaminu korzystania ze służbowej poczty elektronicznej i Instytucie Slawistyki PAN"

Zarządzenie Nr 4 w sprawie zmiany składu komisji socjalnej

Zarządzenie Nr 5 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania w Instytucie Slawistyki PAN

Zarządzenie Nr 6 w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Instytucie Slawistyki PAN

Zarządzenie Nr 7 w sprawie powołania nowych członków Zespołu ds. wdrożenia zasad zapisanych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych

Zarządzenie Nr 8 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania

Zarządzenie Nr 9 w sprawie powołania i trybu pracy Komisji do spraw wydzielenia księgozbioru podręcznego ze zbiorów Biblioteki IS PAN przechowywanych w filii Instytutu w Poznaniu przy ul. Błękitnej 1/7

Zarządzenie Nr 10 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania 

Zarządzenie Nr 11 w sprawie powołania Zespołu ds. polityki publikacyjnej

Zarządzenie Nr 12 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 1 z roku 2018

Zarządzenie Nr 13 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 2 z roku 2019

Zarządzenie Nr 14 w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 15 w sprawie zasad prowadzenia w IS PAN ewidencji prac pracowników na stanowiskach nienaukowych, stanowiących przedmiot prawa autorskiego i ich oceny - do ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w celach podatkowych.


Data wytworzenia: 2019-02-01 Autor: Dyrektor - Anna Zielińska Data publikacji: 2019-02-01 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-18 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-26 11:26 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska