BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych, spożywczych i środków czystości

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na dostawę artykułów biurowych, spożywczych oraz środków czystości.
Termin składania ofert upływa dnia 02.11.2020 r. o godz. 12.00

Dokumenty do pobrania
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik 1 – koszyk cenowy
Załącznik 2 – formularz ofertowy

 

Pytania od oferentów

Prosimy o wyjaśnienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1- koszyk produktów, zakładka „artykuły spożywcze” poz. 4:

4 Woda mineralna niskogazowana Buskowianka sztuka

Zamawiający wymaga wody mineralnej niskogazowanej Buskowianka 0,5 litra w szklanych butelkach. Informujemy, że woda Buskowianka nie występuje w szklanych butelkach o tej pojemności. Dostępne są tylko szklane butelki o pojemności 0,33 l. Prosimy o zmianę opisu.

Opis został zmieniony. Woda Buskowianka mineralna niskogazowana w szklanej butelce 0,33l.

Czy Zamawiający dopuszcza w tej pozycji zaoferowanie wody w szklanych butelkach 0,3 l innej marki niż Buskowianka? 

Tak, Zamawiający dopuszcza inne marki wody.

Poz. 1 – zakładka „Artykuły higieniczne”- ręcznik papierowy  w składance (Z/Z)  2-warstwowy. Czy ręcznik ma być biały czy zielony?

Biały.


Data wytworzenia: 2020-10-22 Autor: Dyrektor - Anna Zielińska Data publikacji: 2020-10-22 14:01 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-28 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-21 12:13 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska