BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Zapytanie o ofertę na usługę audytu zewnętrznego projektu badawczego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego, z uwagi na wartość, nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.1605.) na usługę audytu zewnętrznego projektu badawczego.

Termin składania ofert upływa dnia 11.05.2024 r. o godz. 12.00

Realizacja usługi w terminie 10-24.06.2024 r.

Tytuł projektu

Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej

Program operacyjny

SONATA BIS-10, Narodowe Centrum Nauki

Cel

Audyt zewnętrzny dla projektu, którego całkowita wartość

przekracza określoną przez Radę NCN kwotę 2 mln zł.

Celem jest weryfikacja finansowych aspektów realizacji projektu oraz wydanie przez audytora opinii, w szczególności w zakresie:

1. Zgodności realizacji projektu z wnioskiem o finansowanie, decyzją i/lub umową o realizację i finansowanie, przede wszystkim pod kątem oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków;

2. Wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;

3. Poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

Numer umowy

UMO-2020/38/E/HS2/00006

Wartość projektu

2 448 474 PLN

Okres wdrażania

2021.04.15-2026.04.14

Partnerzy – czy występują

NIE

Lokalizacje dokumentów – miejsce/miejsca przeprowadzenia audytu, ewentualnie, czy przewidują Państwo możliwość przeprowadzenia audytu w formie zdalnej (na skanach udostępnionych dokumentów)

Stacjonarnie w siedzibie
Instytutu Slawistyki PAN – ul. Jaracza 1, 00-378 Warszawa

 

 

Kontrole/audyty – czy występowały

NIE

Liczba wniosków o płatność

2 transze w 2021r., 2 transze w 2022r., 2 transze 2023r., 1 transza 2024r.

Liczba zamówień publicznych

(zapytań/postępowań
w trybie konkurencyjności)

1 podzielone na 3 części rozbieżne w czasie

 

Data wytworzenia: 2024-04-05 Autor: Dyrektor - Ewa Golachowska Data publikacji: 2024-04-05 12:25 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2024-04-24 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-26 11:26 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska