BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę programu komputerowego do analizy danych

W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytanie ofertowe, w wyznaczonym terminie składania ofert czyli do dnia 31.03.2023r. do godziny 12:00 wpłynęły następujące oferty (wg. kolejności wpływu):

Lp.

Oferent

Wartość 4 licencji netto

Szkolenie netto

Miejsce w rankingu

  1.  

SOFTBOOKS

ul. Pszona 3/69

31-462 Kraków

8 924 zł

2 700 zł

I

  1.  

GAMBIT COiS Sp. z o.o.

Al. Pokoju 29B/22-24

31-564 Kraków

15 480 zł

brak


II

Oferta nr 2 nie posiadała wyceny szkolenia.
Wszystkie oferty złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców.
Zamówienie będzie udzielone firmie SOFTBOOKS, ul. Pszona 3/69, 31-462 Kraków, która złożyła najniższą ofertę i zaproponowała szkolenie.


Data wytworzenia: 2022-04-12 Autor: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data publikacji: 2023-04-18 11:01 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-19 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-26 11:26 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska