BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgra Mikołaja Nowak-Rogozińskiego

Przewodnicząca Komisji dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN zawiadamia, że w dniu 17 listopada 2023 roku o godz. 15.00 na platformie zoom (link dostępny w sekretariacie) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Mikołaja Nowak-Rogozińskiego

Tytuł rozprawy: Edycja naukowa Dziennika wojennego Józefa Czapskiego z lat 1942-1944 i związane z nią problemy.

Promotorka: dr hab. Irena Gross

Recenzenci: dr hab. Beata Bolesławska-Lewandowska, prof. IS PAN
prof. dr hab. Piotr Mitzner
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Rozprawa doktorska jest dostępna w Sekretariacie Instytutu Slawistyki PAN przy ul. Bartoszewicza 1 B m. 17 w Warszawie, natomiast streszczenie rozprawy oraz recenzje umieszczone są na stronie internetowej Instytutu Slawistyki: http://ispan.edu.pl/default/pl/przewody-doktorskie


Data wytworzenia: 2023-11-03 Autor: Przewodnicząca Komisji dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN Data publikacji: 2023-11-06 10:29 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-29 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-26 11:26 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska