BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Zarządzenia Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN 2018 rok


Zarządzenie Nr 1 w sprawie finansowania udziału pracowników naukowych i doktorantów w konferencjach naukowych oraz przekładów artykułów naukowych na języki obce z funduszy statutowych IS PAN

Zarządzenie Nr 2 w sprawie zmiany składu komisji socjalnej

Zarządzenie Nr 3 w sprawie zasad prowadzenia w IS PAN ewidencji prac stanowiących przedmiot prawa autorskiego i ich oceny - dla ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w celach podatkowych

Zarządzenie Nr 4 w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w IS PAN

Zarządzenie Nr 5 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2017

Zarządzenie Nr 6 w sprawie powołania członków Komisji ds. etyki w IS PAN

Zarządzenie Nr 7 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 2/2014

Zarządzenie Nr 8 w sprawie afiliowania baz danych przy IS PAN

Zarządzenie Nr 9 w sprawie egzemplarzy autorskich oraz promocyjnych publikacji wydanych przez IS PAN

Zarządzenie Nr 10 w sprawie zmiany w regulaminie pracy

Zarządzenie Nr 11 w sprawie powołania komisji ds. opisu i wyceny księgozbioru prof. A. Wędzkiego

Zarządzenie Nr 12 w sprawie powołania komisji ds. oceny i określenia wartości wynagrodzenia zasadniczego z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych

Zarządzenie Nr 13 w sprawie zmiany składu komisji ds. rozpatrywania wniosków o finansowanie ze środków statutowych tłumaczeń artykułów naukowych oraz wyjazdów konferencyjnych


Data wytworzenia: 2019-01-02 Autor: Dyrektor Data publikacji: 2019-03-21 13:58 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-02 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-26 11:26 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska