BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Termin składania ofert upływa dnia 02.11.2020 r. o godz. 12.00

Dokumenty do pobrania
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik 1 – koszyk cenowy
Załącznik 2 – formularz ofertowy


Data wytworzenia: 2020-10-22 Autor: Dyrektor - Anna Zielińska Data publikacji: 2020-10-22 15:00 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-23 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-21 12:13 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska