BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania - I/2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego, z uwagi na wartość, nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Termin składania ofert upływa dnia 26.02.2021 r. o godz. 12.00

 

Pytania od oferentów

dot. MS Office 2019 Standard Edu - 12 szt.

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania biurowego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

 

odpowiedź TAK

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odpowiedź

NIE. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE DOSTARCZENIA ŚCIŚLE OKREŚLONEGO PRODUKTU W RAMACH LICENCJI MOLP ACADEMIC W SPOSÓB i NA ZASADACH OKREŚLONYCH PRZEZ FIRMĘ MICROSOFT DLA TEGO TYPU LICENCJI.

 

Pytanie 3

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania? 

 

Odpowiedź

TAK. LICENCJA MUSI BYĆ WIDOCZNA I DOSTEPNA W CENTRUM ZARZĄDZANIA LICENCJIAM FIRMY MAICROSOFT https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx

 

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

 

Odpowiedź
TAK

------------------------

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak ofert.


Data wytworzenia: 2021-02-16 Autor: Dyrektor - Anna Zielińska Data publikacji: 2021-02-16 15:01 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-26 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-21 12:13 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska