BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Zapytanie ofertowe na dostawę programu komputerowego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego, z uwagi na wartość, nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710.) na dostawę programu komputerowego do analizy danych w projekcie pt. „Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and 
Slovakia after 1945 (SPECTRAL RECYCLING)”

Termin składania ofert upływa dnia 31.03.2023 r. o godz. 12.00


Data wytworzenia: 2023-03-14 Autor: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data publikacji: 2023-03-14 16:00 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-13 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-05-29 15:24 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska