BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego I/2023

W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytanie ofertowe, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 10.02.2023 r. do godz. 12, do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty, złożone przez:

Lp.

Oferent

Oferta brutto za całość

Miejsce w rankingu

1.

SYRIANA JOANNA FISCHER, 
ul. Porębskiego 28/17 
80-180 Gdańsk

4682,61 zł

III miejsce

2.

Centrum Informatyczne Polsoft s.c.
ul. Bukowiecka 92,
03-893 Warszawa

4408,32 zł

I miejsce

3.

Prefer Sp.Jawna
ul. Solec 30 lok.15 
00-403 Warszawa

4554,69 zł

II miejsce

Wszystkie oferty na wybrane części zapytania ofertowego kompletne.

Wszystkie oferty złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców.

Zamówienie zostanie udzielone firmie Centrum Informatyczne Polsoft s.c., ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową do tego zapytania, tj. 4408,32 zł brutto.

Wszystkim oferentom bardzo dziękujemy.


Data wytworzenia: 2023-02-13 Autor: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data publikacji: 2023-02-13 16:59 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2023-02-13 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-26 11:26 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska