BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytania ofertowe, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 02.11.2020 r. do godz. 12, do Zamawiającego wpłynęło 3 oferty, złożone przez:
1. REFER Z. PILASZEK SP. JAWNA, ul. Solec 30 lok. 15; 00-403 Warszawa – wartość oferty : 36 048,00 zł
2. SYRIANA JOANNA FISCHER, ul. Porębskiego 28/17; 80-180 Gdańsk – wartość oferty : 35 590,05 zł
3. NEW PERSPECTIVES MACIEJ ZIEMIAŃCZYK, ul. Raszyńska 25; 02-033 Warszawa – wartość oferty : 39 266,52 zł
Oferty kompletne. Złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców.
W dwóch ofertach zadeklarowano zamienniki, które spełniają parametry urządzeń referencyjnych.
Zamówienie zostanie udzielone firmie, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową tj. SYRIANA JOANNA FISCHER, ul. Porębskiego 28/17; 80-180 Gdańsk.


Data wytworzenia: 2020-11-09 Autor: Dyrektor - Anna Zielińska Data publikacji: 2020-11-10 13:58 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-10 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-21 12:13 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska