BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania III/2021

W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytanie ofertowe, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 21.04.2021 r. do godz. 12, do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert, złożonych przez:

Oferent

I część - urządzenia

II część - programy

Miejsce w rankingu

1. SYRIANA JOANNA FISCHER, 
ul. Porębskiego 28/17; 80-180 Gdańsk

82 348,50 zł

8 345,55 zł

II - część I
I - część II

2. Direct sp.j., 
ul. Lubelska 12/14; 03-802 Warszawa

brak 1 pozycji

oferta niepełna

8 762,52 zł

 

V - część II

3. x-kom sp. z o.o., 
ul. Bojemskiego 25; 
42-202 Częstochowa

78 939,00 zł

8 716,00 zł

I - część I
IV - część II

4. Prefer Sp.Jawna
ul.Solec 30 lok.15; 
00-403 Warszawa

brak

8 485,77 zł

III - część II

5. Alltech Sp. j. 
Z. Pająk A. Pająk ul. Spółdzielcza 33; 09-407 Płock

83 091,42 zł

8 431,65 zł

III - część I
II - część II

 

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia wynosiła odpowiednio: 79658,50 zł brutto dla części I i 9199 zł brutto dla części II.

Oferty 1,3,4 i 5 kompletne. W ofercie nr 2 brak pozycji nr 1 w związku z czym nie może być uwzględniona przy rankingu ofert na I część (Urządzenia).

Wszystkie oferty złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców.

Zamówienie w częściach zostanie udzielone w następujący sposób:

Część 1. - komputery zostanie udzieloną firmie x-kom sp. z o.o., ul. Bojemskiego 25; 42-202 Częstochowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową 78939,00 zł

Część 2. - programy zostanie udzielona firmie SYRIANA JOANNA FISCHER, ul. Porębskiego 28/17; 80-180 Gdańsk, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w kwocie 8345,55 zł.


Data wytworzenia: 2021-04-21 Autor: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data publikacji: 2021-04-21 18:11 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-21 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-21 12:13 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska