BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych, spożywczych oraz środków czystości

W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytania ofertowe, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 02.11.2020 r. do godz. 12, do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta, złożona przez:
1. PARTNER OFFICE Sp. Z o. o., ul. Bukowińska 26C/69, 02-703 Warszawa - wartość "koszyka" 20 762,25 zł brutto
Oferta kompletna, złożona przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.
Zamówienie zostanie udzielone firmie, która złożyła jedyną ofertę w postępowaniu tj. PARTNER OFFICE Sp. Z o. o., ul. Bukowińska 26C/69, 02-703 Warszawa.


Data wytworzenia: 2020-11-09 Autor: Dyrektor - Anna Zielińska Data publikacji: 2020-11-09 14:50 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-09 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-21 12:13 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska