BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Wynik naboru w ramach konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko adiunkta z dnia 16.11.2020

Do konkursu zgłosiła się:
Dr Katarzyna Roman-Rawska

Komisja do spraw procedury konkursowej w składzie:
1. dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN
2. dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, prof. IS PAN
3. dr hab. Joanna Roszak, prof. IS PAN

po zapoznaniu się z przedstawionymi przez kandydata dokumentami i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, postanowiła przyznać następującą ilość punktów:
1. Za dorobek naukowy oraz działalność popularyzatorską - 25 punktów
2. Za doświadczenie organizacyjne - 10 punktów
3. Za dydaktykę - 10 punktów
4. Za przedstawienie przez kandydata zamierzeń badawczych - 50 punktów

Ogółem - 95 punktów.

Komisja występuje z wnioskiem do Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN Panią dr Katarzynę Roman-Rawską.


Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN – przewodnicząca Komisji
Dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, prof. IS PAN – członkini Komisji
Dr hab. Joanna Roszak, prof. IS PAN – sekretarz Komisji


Data wytworzenia: 2020-11-16 Autor: Dyrektor - Anna Zielińska Data publikacji: 2020-11-18 11:30 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-08 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-21 12:13 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska