BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Wynik naboru w ramach konkursu na stanowisko adiunkta

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko adiunkta

z dnia 30.11.2020

 

Do konkursu zgłosili się kandydaci:

Dr Robert Borges

Dr Iwa Kołodziejska

Dr Katarzyna Taczyńska 

Dr Monika Woźniak

Komisja do spraw procedury konkursowej w składzie:

1) dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN – przewodnicząca Komisji 

2) dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, prof. IS PAN – członkini Komisji

3) dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN – członkini Komisji

4) dr hab. Maksim Duszkin, prof. IS PAN – członek Komisji

5) dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk – ekspertka (głos doradczy) 

6) dr Karolina Ćwiek-Rogalska – ekspertka (głos doradczy)

po zapoznaniu się z przedstawionymi przez kandydata dokumentami i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, postanowiła przyznać następującą ilość punktów:

1. Za dorobek naukowy oraz działalność popularyzatorską:

Dr Robert Borges – 22 punkty

Dr Iwa Kołodziejska - 25 punktów

Dr Katarzyna Taczyńska – 20 punktów

Dr Monika Woźniak – 23 punkty

2. Za doświadczenie organizacyjne:

Dr Robert Borges – 8 punktów

Dr Iwa Kołodziejska – 10 punktów

Dr Katarzyna Taczyńska – 9 punktów

Dr Monika Woźniak – 9 punktów

3. Za dydaktykę:

Dr Robert Borges – 10 punktów

Dr Iwa Kołodziejska – 7 punktów

Dr Katarzyna Taczyńska – 10 punktów

Dr Monika Woźniak – 5 punktów

4. Za przedstawienie przez kandydata zamierzeń badawczych:

Dr Robert Borges – 35 punktów

Dr Iwa Kołodziejska – 48 punktów

Dr Katarzyna Taczyńska – 45 punktów

Dr Monika Woźniak – 45 punktów

Ogółem:

Dr Robert Borges – 75 punktów

Dr Iwa Kołodziejska – 90 punktów

Dr Katarzyna Taczyńska – 84 punkty

Dr Monika Woźniak – 82 punkty

Komisja występuje z wnioskiem do Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w IS PAN dr Iwy Kołodziejskiej.

W imieniu Komisji:
Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN


Data wytworzenia: 2020-11-30 Autor: Dyrektor - Anna Zielińska Data publikacji: 2020-12-06 12:11 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-08 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-21 12:13 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska