BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Wynik naboru na stanowisko post-doc w projekcie pt. „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej”

 Protokół          

z I etapu rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko  post-doc w projekcie pt. „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej” z  dnia  7 kwietnia 2021 r.

Komisja w składzie:

                                      dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN– Przewodnicząca Komisji

                                      dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN - członkini

                                      dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN - członkini

Do konkursu zgłosiły się 2 osoby: 

1. Katarzyna Pasternak
2. Maciej Mętrak                                     

Do II etapu – rozmowy kwalifikacyjnej zostali zaproszeni:

 1. dr Katarzyna Pasternak
 2. dr Maciej Mętrak

Rozmowa kwalifikacyjna odbyła się 19 kwietnia o godzinie 12.30 na platformie ZOOM.     

Protokół (II etap)

z posiedzenia komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko stanowisko post-doc w projekcie pt. „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej” z  dnia 19 kwietnia 2021 r.

Do II etapu konkursu zgłosiły 2 osoby się: 

 1. dr Katarzyna Pasternak
 2. dr Maciej Mętrak

Komisja do spraw procedury konkursowej w składzie:

                                      dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN– Przewodnicząca Komisji

                                      dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN - członkini

                                      dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN – członkini

                                      dr Jakub Banasiak - protokolant

po zapoznaniu się z przedstawionymi przez kandydata dokumentami i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, postanowiła przyznać następującą ilość punktów: 

dr Katarzyna Pasternak

 1. Za dorobek naukowy oraz działalność popularyzatorską -  20 punktów
 2. Za doświadczenie organizacyjne -  5  punktów
 3. Za dydaktykę - 5 punktów
 4. Za przedstawienie przez kandydata zamierzeń badawczych -  15 punktów

Ogółem -  45 punktów.

dr Maciej Mętrak                                               

 1. Za dorobek naukowy oraz działalność popularyzatorską -  30 punkty
 2. Za doświadczenie organizacyjne -  10 punktów
 3. Za dydaktykę - 5 punktów
 4. Za przedstawienie przez kandydata zamierzeń badawczych - 50 punktów

Ogółem -  95 punktów.

Komisja występuje z wnioskiem do Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN o zatrudnienie na stanowisku post-doc w grancie SONATA BIS dr Macieja Mętraka.


Data wytworzenia: 2021-04-19 Autor: Zastępca Dyrektora ds. Naukowych - Nicole Dołowy-Rybińska Data publikacji: 2021-04-28 11:01 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-02 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-21 12:13 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska