BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa 25.11.2019

Uchwała nr 91/2019 w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo mgr Gabrieli Augustyniak-Żmudzie

Uchwała nr 92/2019 w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o kulturze i religii mgr Patrycji Chajęckiej

Uchwała nr 93/2019 w sprawie zatwierdzenia tematów statutowych Instytutu Slawistyki na 2020 r.

Uchwała nr 94/2019 w sprawie zatwierdzenia podziału zysku finansowego Instytutu Slawistyki PAN za rok obrotowy 2018.

Uchwała nr 95/2019w sprawie zatwierdzenia procedur związanych z kształceniem w Szkole Doktorskiej „Anthropos" Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Uchwała nr 96/2019 w sprawie powołania Komisji Rady Naukowej IS PAN d/s Oceny i Rozwoju Kadry Naukowej.

Uchwała nr 97/2019 w sprawie powołania Pełnomocnika Instytutu Slawistyki PAN reprezentującego Instytut w umowie pomiędzy Instytutem a Dyrektorem Instytutu oraz w sporze z nim.

Uchwała nr 98/2019 w sprawie rozszerzenia składu Rady Naukowej czasopisma „Studia Litteraria et Historica".

Uchwała nr 99/2019 w sprawie rozszerzenia składu redakcji czasopisma „Studia Litteraria et Historica".

Uchwała nr 100/2019 w sprawie rozszerzenia składu redakcji czasopisma „Slavia Meridionalis".


Data wytworzenia: 2019-11-25 Autor: Rada Naukowa - Ryszard Grzesik Data publikacji: 2019-12-02 12:10 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-11 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-26 11:26 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska