BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa 23.09.2019

Uchwała nr 78/2019 w sprawie zaopiniowania kandydatury na kierownika Zespołu Obsługi Badań Naukowych

Uchwała nr 79/2019 w sprawie wystąpienia do Prezesa Polskiej Akademii Nauk z wnioskiem o przyznanie Dyrektorowi Instytutu Slawistyki PAN nagrody rocznej 

Uchwała nr 80/2019 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo magister Karinie Stempel-Gancarczyk

Uchwała nr 81/2019 w sprawie wyróżnienia dysertacji dr Kariny Stempel-Gancarczyk

Uchwała nr 82/2019 w sprawie określenia szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 83/2019 w sprawie określenia zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz zwalniania z tej opłaty 

Uchwała nr 84/2019 w sprawie określenia sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej 

Uchwała nr 85/2019 w sprawie zatwierdzenia trybu i czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym

Uchwała nr 86/2019 w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty

Uchwała nr 87/2019 w sprawie poparcia wniosku mgr. Tymoteusza Króla o stypendium Prezesa PAN 

Uchwała nr 88/2019 w sprawie poparcia wniosku mgr Natalii Judzińskiej o stypendium Prezesa PAN

Uchwała nr 89/2019 w sprawie powołania redaktor naczelnej czasopisma "Studia Litteraria et Historica" na kadencję 2020-2023

Uchwała nr 90/2019 w sprawie powołania zastępcy redaktor naczelnej czasopisma "Studia Litteraria et Historica" na kadencję 2020-2023


Data wytworzenia: 2019-10-23 13:45 Autor: Rada Naukowa - Ryszard Grzesik Data publikacji: 2019-10-23 13:45 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-26 11:26 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska