BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa 17.06.2019

Uchwała nr 61/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Instytutu Slawistyki PAN w kadencji 2015-2019

Uchwała nr 62/2019 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo doktorowi Maksimowi Duškinowi

Uchwała nr 63/2019 w sprawie umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo dr. Roberta Szymuli

Uchwała nr 64/2019 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo mgr. Bartoszowi Cemborowskiemu

Uchwała nr 65/2019 w sprawie zaopiniowania kandydatur na Wicedyrektorów Instytutu Slawistyki PAN w kadencji 2019-2023

Uchwała nr 66/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji własnej do Szkoły Doktorskiej „Anthropos”

Uchwała nr 67/2019 w sprawie zgłoszenia kandydata Rady Naukowej IS PAN na członka krajowego Polskiej Akademii Nauk

Uchwała nr 68/2019 w sprawie zatwierdzenia sposobu wyznaczania i zmiany promotora, promotorów i promotora pomocniczego

Uchwała nr 69/2019 w sprawie zatwierdzenia trybu złożenia rozprawy doktorskiej

Uchwała nr 70/2019 w sprawie zatwierdzenia trybu powoływania oraz zakresu czynności komisji, która będzie prowadzić czynności w sprawie nadania stopnia doktora

Uchwała nr 71/2019 w sprawie zatwierdzenia sposobu wyznaczania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora

Uchwała nr 72/2019 w sprawie zatwierdzenie sposobu przyjmowania recenzji i dopuszczenia pracy do obrony w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora

Uchwała nr 73/2019 w sprawie zatwierdzenia sposobu weryfikacji spełnienia wymagań odnoszących się do publikacji wieloautorskich

Uchwała nr 74/2019 w sprawie zatwierdzenia trybu i czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora doktorantom, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

Uchwała nr 75/2019 w sprawie powołania komisji Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN w sprawie opracowania szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

Uchwała nr 76/2019 w sprawie powołania komisji Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN w sprawie określenia sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej

Uchwała nr 77/2019 w sprawie zaopiniowania przez Radę Naukową Instytutu Slawistyki PAN planu finansowego Instytutu Slawistyki PAN na rok 2019


Data wytworzenia: 2019-06-24 Autor: Rada Naukowa - Ryszard Grzesik Data publikacji: 2019-06-24 11:50 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-23 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-26 11:26 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska